logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Poniższa lista obejmuje szkolenia organizowane we wszystkich lokalizacjach; można jednak wyświetlić ich listę tylko z określonego miasta:

on-line [59] Lublin [2] Radom [2]

on-line Zasady prawidłowej księgowości dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT w 2022 r. na kontach księgowych budżetu, urzędu, jednostek (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.05.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 17.05.2022 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.05.2022 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli

Rozpoczęcie: 17.05.2022 r. (wtorek), godz. 09.30

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Roczne sprawozdanie finansowe (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.05.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 19.05.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Spis z natury środków trwałych w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.05.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Finanse, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa żłobków (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.05.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.05.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kodeks pracy po zmianach (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.05.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej dla osób rozpoczynających pracę z systemem w jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadzanie danych do SIO dla dzieci z zagranicy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2022 r.

informacje i zapisy »

Radom Najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozpoczęcie: 23.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych© (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe zasady sprawozdawczości budżetowej na rok 2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian od 5 października 2021 r. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy. Nowa aplikacja CEIDG i nowy formularz CEIDG-1, Konstytucja Biznesu, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Zadania gmin w ramach CEIDG (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.05.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2022 r.

informacje i zapisy »

Lublin Nowe zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy. Nowa aplikacja CEIDG i nowy formularz CEIDG-1, Konstytucja Biznesu, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Zadania gmin w ramach CEIDG potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.05.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona drogi w rachunkowości budżetowej i w rejestrze umów zarządu dróg (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.05.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowych uprawnień organizacji ekologicznych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.05.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.05.2022 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa 2022 – wydatki bieżące i majątkowe w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o statystyce publicznej (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.05.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady nadawania, znoszenia, zmiany nazw miejscowości, ulic oraz adresów (nr porządkowe) z uwzględnieniem nowego rozporządzenia w sprawie emuia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Dochody - przychody, wydatki - koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w rachunkowości budżetowej 2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Polski Ład 2 – co czeka płatników, pracobiorców i przedsiębiorców od 1.07.2022 i 01.01.2023 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 4

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 199 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego a sprzeczne z nimi przepisy Nowego Polskiego Ładu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.05.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 31.05.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.05.2022 r.

informacje i zapisy »

Radom Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli

Rozpoczęcie: 31.05.2022 r. (wtorek), godz. 09.30

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Księgowość budżetowa na wspólnym rachunku budżetu i urzędu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.06.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.06.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.05.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Ewidencja mienia Skarbu Państwa - zasady gospodarowania i obrotu mieniem Skarbu Państwa, w tym zbędnymi i zużytymi składnikami mienia ruchomego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.06.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Duże zmiany w ustawie śmieciowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.06.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zatrudnianie obywateli Ukrainy, work-life balance w Kodeksie Pracy oraz inne zmiany i bieżące problemy prawa pracy w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.06.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki europejskie w budżecie oraz w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej instytucji i beneficjentów – zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w roku 2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Centralny Rejestr Umów analiza przypadków, jak praktycznie podejść do zadania wprowadzania informacji do CRU. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 08.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Finansowanie i księgowanie środków trwałych w budowie w jednostkach realizujących wydatki i zakupy inwestycyjne – inwestycje w rejestrze umów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.06.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.06.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 199 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych – nowe obowiązki gmin (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.06.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.06.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Księgowość jednostek budżetowych oświaty 2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.06.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Praktyczne problemy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji ustawy „śmieciowej” (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.06.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.06.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach. Bieżące problemy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jak dokonać kontroli spełniania obowiązku dla dzieci przybywających z zagranic? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Projektowanie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2022/2023. Przykłady organizacji, procedur wyboru wykonawców usług dowozu i finansowania zadania (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady rachunkowości instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych - typowe nieprawidłowości w zakresie ustalania wyniku finansowego i rozliczenia dotacji, rejestr umów i plan finansowy kasowo-memoriałowy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.06.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.06.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych© (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.06.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa 2022 – wydatki bieżące i majątkowe w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o statystyce publicznej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.06.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak zabezpieczać swoje stanowisko pracy? Cyberbezpieczeństwo w praktyce. Praktyczny przewodnik (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.06.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Centralny rejestr umów a strona dochodowa i wydatkowa budżetu – problem niezgodności danych wykazywanych w rejestrze umów i danych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB” w zakresie należności, zobowiązań i zaangażowania (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.06.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.06.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.06.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 199 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 8 lipca 2021 roku. Przegląd informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i najnowszego orzecznictwa (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.06.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ – „RB-tka” za drugi kwartał / pierwsze półrocze 2022 roku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.06.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Doręczenia elektroniczne i zmiany kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z 5 października 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.06.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.06.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Finansowanie i księgowanie środków trwałych w budowie w jednostkach realizujących wydatki i zakupy inwestycyjne- inwestycje w rejestrze umów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.06.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Centralny Rejestr Umów analiza przypadków, jak praktycznie podejść do zadania wprowadzania informacji do CRU. Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2022 r. (wtorek), godz. 08.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.07.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.07.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.07.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.07.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.07.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.07.2022 r.

informacje i zapisy »