logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Poniższa lista obejmuje szkolenia organizowane we wszystkich lokalizacjach; można jednak wyświetlić ich listę tylko z określonego miasta:

Lublin [12] Białystok [2] Kielce [2] Rzeszów [2] Bydgoszcz [1] Kraków [1] Olsztyn [1] Radom [1] Warszawa [1] Wrocław [1]

Kraków Ochrona danych w kadrach i księgowości. Zmiany od maja 2019 r.

Rozpoczęcie: 23.10.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Kraków

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Rzeszów Dwudniowe kompleksowe warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Rozpoczęcie: 24.10.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej – nowe, obowiązkowe zadania gmin dotyczące zasad sprzedaży napojów alkoholowych wynikające ze zmiany Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 10.01.2018 oraz wynikające z unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Rozpoczęcie: 28.10.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 389 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 28.10.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc „de minimis” – Zmiany od 1 września 2019 r.

Rozpoczęcie: 29.10.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Wpływ zmian w przepisach dotyczących odpadów na koszty systemu gospodarowania odpadami

Rozpoczęcie: 30.10.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 389 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 30.10.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Rzeszów Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc „de minimis” – Zmiany od 1 września 2019 r.

Rozpoczęcie: 30.10.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Białystok Ochrona danych w kadrach i księgowości. Zmiany od maja 2019 r.

Rozpoczęcie: 04.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Białystok

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zmodernizowany System Informacji Oświatowej – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów

Rozpoczęcie: 04.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 389 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.10.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców oraz inne zmiany w płacach 2019/2020

Rozpoczęcie: 06.11.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Olsztyn Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 12.11.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Olsztyn

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Bydgoszcz Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 14.11.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Warsztaty kancelaryjno-archiwalne z zakresu prawidłowego stosowania normatywów oraz środków ewidencyjnych

Rozpoczęcie: 14.11.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 349 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Wynagradzanie w publicznych szkołach i placówkach oświatowych

Rozpoczęcie: 15.11.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 379 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Inwentaryzacja w praktyce: minimum przepisów, maksimum wiedzy praktycznej

Rozpoczęcie: 18.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 429 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Białystok Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 20.11.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Białystok

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Wrocław Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 25.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Wrocław

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów - nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r.

Rozpoczęcie: 25.11.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne

Rozpoczęcie: 26.11.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Radom Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne

Rozpoczęcie: 27.11.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach

Rozpoczęcie: 28.11.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 389 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Kielce Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne

Rozpoczęcie: 28.11.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Kielce

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.11.2019 r.

informacje i zapisy »

Kielce Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów - nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r.

Rozpoczęcie: 29.11.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Kielce

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.11.2019 r.

informacje i zapisy »