logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

on-line Prawidłowe ustalenie kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na rok 2022 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek od środków transportowych w 2022 roku Wymiar i pobór podatku od środków transportowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Polski Ład w CIT od 2022 r. - rewolucyjne zmiany oraz inne wybrane zagadnienia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowy rejestr umów a zaangażowanie i zobowiązanie 2022- problem niezgodności danych w rejestrze umów i danych wykazywanych w nowych sprawozdaniach typu „RB” (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.01.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Rozrachunki w sprawozdaniu budżetowym i finansowym za rok 2021 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak redagować dokumenty urzędowe zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności cyfrowej (standardem WCAG 2.1)? – szkolenie dla redaktorów formularzy, zestawień, raportów, pism urzędowych i administratorów Biuletynów Informacji Publicznych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Sporządzanie w BDO sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.01.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 109 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.01.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Spis z natury środków trwałych w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.01.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak redagować treści na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności (standardem WCAG 2.1)? – szkolenie dla redaktorów i administratorów stron www i mediów społecznościowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.01.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.01.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki covidowe i środki budżetowe w jednostkach realizujących zadania inwestycyjne (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.01.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.01.2022 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak napisać PLAN KONT na rok 2022 – ujednolicenie dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowań organ/urząd/jednostka (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.01.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Cyfryzacja procesu inwestycyjno - budowlanego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Rodzinny kapitał opiekuńczy w żłobkach – czyli jak wdrożyć w gminach, w podmiotach prywatnych mechanizmy dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 28.01.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022r (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 31.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Ćwiczenia praktyczne z tworzenia statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych i w Międzyzakładowych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Praca na wzorach dokumentów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 31.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej dla osób rozpoczynających pracę z systemem w jednostkach samorządu terytorialnego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe przepisy antykorupcyjne w samorządzie - oświadczenia majątkowe samorządowców w 2022 r. (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 01.02.2022 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowych uprawnień organizacji ekologicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.02.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady sprawozdawczości budżetowej 2022 – typowe problemy niezgodności danych prezentowanych w sprawozdaniach „RB” z ewidencja księgową (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.02.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 04.02.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej za rok 2021 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.02.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Budowanie relacji z biznesem czyli sponsoring w praktyce (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line System sygnalisty – prawa i obowiązki pracodawcy oraz osoby zgłaszającej naruszenia prawa w świetle Dyrektywy 2019/1937 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona drogi w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej zarządców dróg (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.02.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.02.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.02.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Typowe nieprawidłowości w rachunkowości i sprawozdawczości jednostek budżetowych oświaty dotyczących programów „Laboratoria Przyszłości” i „Aktywna Tablica” oraz ewidencji podatku VAT (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.02.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola i nadzór nad spółkami z udziałem samorządów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.02.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian od 5 października 2021r. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.02.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za nielegalne usunięcie, uszkadzanie oraz niszczenie drzew lub krzewów w świetle o ochronie przyrody. Sankcje wymierzane na podstawie przepisów odrębnych. Aktualny stan prawny, problemy praktyki, orzecznictwo (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.02.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe przepisy antykorupcyjne w samorządzie - oświadczenia majątkowe samorządowców w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.02.2022 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.02.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Typowe nieprawidłowości w księgowości i sprawozdawczości zadań zleconych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.02.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Rodzinny kapitał opiekuńczy w żłobkach – czyli jak wdrożyć w gminach, w podmiotach prywatnych mechanizmy dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zmiany dla pracodawców w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych w 2022r. Nowy Ład w ujęciu praktycznym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Edukacja włączająca uczniów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłaty planistycznej - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe przepisy antykorupcyjne w samorządzie - oświadczenia majątkowe samorządowców w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.02.2022 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Rekrutacja i organizacja wychowania przedszkolnego w gminie w roku szkolnym 2022/2023 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.02.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe przepisy antykorupcyjne w samorządzie - oświadczenia majątkowe samorządowców w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.02.2022 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek od środków transportowych w 2022 roku Wymiar i pobór podatku od środków transportowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.02.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa 2022 – wydatki bieżące i majątkowe w świetle opisu pod paragrafem 614 oraz typowe nieprawidłowości dotyczące zastosowania paragrafu 421, 424, 425, 453 I 472 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zmiany w organizacji i finansowaniu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Kapitał rodzinny i opiekuńczy w przełożeniu na dofinansowanie pobytu dzieci w instytucjonalnych formach opieki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady prawidłowej księgowości dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT w roku 2022 na kontach księgowych budżetu, urzędu, jednostek (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Publiczny rejestr umów w 2022r. Nowe obowiązki dla jednostek. Raport o zawartych umowach (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.02.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 2

Cena: 199 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowy Polski Ład a użytkowanie wieczyste i opłata przekształceniowa od 1 stycznia 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.02.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.02.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.02.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 109 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowy rejestr umów a zaangażowanie i zobowiązanie 2022- problem niezgodności danych w rejestrze umów i danych wykazywanych w nowych sprawozdaniach typu „RB” (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.02.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Szkolenie dla początkujących koordynatorów dostępności/osób które zajmują się dostępnością w podmiotach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.02.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe przepisy antykorupcyjne w samorządzie - oświadczenia majątkowe samorządowców w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.02.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.02.2022 r.

informacje i zapisy »