Szkolenia

Dla instytucji
i administracji publicznej

Sprawdź

Terminy szkoleń (Wszystkie lokalizacje)

Potwierdzone

ZNOWELIZOWANE I PRZEJRZYSTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO WDROŻENIU DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH. REDAGOWANIE PISM ZGODNYCH Z PRAWEM I ZASADAMI PROSTEGO JĘZYKA URZĘDOWEGO.

Data rozpoczęcia:
22.09.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
22.09.2023

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data rozpoczęcia:
22.09.2023 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
22.09.2023

Nowości w gminnej pomocy publicznej w 2023 r. i 2024 r.

Data rozpoczęcia:
25.09.2023 (pon.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Lublin oraz online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
25.09.2023

NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Data rozpoczęcia:
27.09.2023 (śr.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
27.09.2023

Nowe obowiązki samorządów po zmianach w Kodeksie Wyborczym i ustawie o referendum ogólnokrajowym

Data rozpoczęcia:
28.09.2023 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.09.2023

INWESTYCJE WEDŁUG USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PRAWA UNII EUROPEJSKIECH ORAZ POLSKICH PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI

Data rozpoczęcia:
28.09.2023 (czw.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.09.2023

Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

Data rozpoczęcia:
28.09.2023 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.09.2023

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jak dokonać kontroli spełniania obowiązku dla dzieci przybywających z zagranicy?

Data rozpoczęcia:
28.09.2023 (czw.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.09.2023

Potwierdzone

Zmiany w systemie kaucyjnym. Kaucja a poziomy recyklingu- wpływ na gminne systemy odbierania i zagospodarowania odpadów oraz na osiąganie poziomów recyklingu.

Data rozpoczęcia:
29.09.2023 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
29.09.2023

NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE JAKO TRANSAKCJE HANDLOWE I JAKO NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE NIEPODATKOWE – CZY NALICZAĆ 40/70/100 EURO?

Data rozpoczęcia:
29.09.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
29.09.2023

Potwierdzone

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych.

Data rozpoczęcia:
29.09.2023 (pt.), 09:00

Cena:
199

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
29.09.2023

Procedura udzielania ulgi inwestycyjnej w związku z montażem paneli fotowoltaicznych. Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Usuwanie azbestu i procedura wsparcia publicznego w tym zakresie.

Data rozpoczęcia:
02.10.2023 (pon.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
02.10.2023

FINANSOWANIE DRÓG - RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZARZĄDÓW DRÓG

Data rozpoczęcia:
02.10.2023 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
02.10.2023

FINANSE PUBLICZNE, GOSPODARKA BUDŻETOWA, ZASADY RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ SĄDÓW I PROKURATURY W ROKU 2023

Data rozpoczęcia:
03.10.2023 (wt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.10.2023

ZAKAZ NALICZANIA 40/70/100 EURO PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE ORAZ ZAKŁADY BUDŻETOWE !? . ZAKAZ NALICZANIA ODSETEK PRZY TRANSAKCJACH HANDLOWYCH !?

Data rozpoczęcia:
03.10.2023 (wt.), 09:00

Cena:
366

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.10.2023

INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie

Data rozpoczęcia:
03.10.2023 (wt.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.10.2023

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Przedstawienie i omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawach innych niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Data rozpoczęcia:
03.10.2023 (wt.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
05.09.2023

Nowe obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych – zmiany w ustawie

Data rozpoczęcia:
04.10.2023 (śr.), 09:00

Cena:
430

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
04.10.2023

NAGRODA SPECJALNA 1125 ZŁOTYCH I BON DLA NAUCZYCIELA ORAZ LAPTOP DLA UCZNIA

Data rozpoczęcia:
05.10.2023 (czw.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
05.10.2023

OBLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH na 2023 r. I ICH OSTATNIA AKTUALIZACJA W PAŹDZIERNIKU – ustalenie rocznej dotacji po aktualizacji z uwzględnieniem zmiany liczby uczniów w ciągu roku. Dotowanie uczniów z Ukrainy. Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami za 2023r. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2023 r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zmiany przepisów na lata 2023-2025

Data rozpoczęcia:
05.10.2023 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Lublin oraz online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
05.10.2023

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I OPŁATY ZA GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE JAKO TRANSAKCJE NIEHANDLOWE – LIKWIDACJA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 2023

Data rozpoczęcia:
06.10.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
06.10.2023

Nowe obowiązki samorządów po zmianach w Kodeksie Wyborczym i ustawie o referendum ogólnokrajowym

Data rozpoczęcia:
06.10.2023 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
06.10.2023

Potwierdzone

Doręczenia elektroniczne w podmiotach publicznych. Jak doręczać korespondencję za pomocą PURDE i PUH od 10 grudnia 2023r.

Data rozpoczęcia:
09.10.2023 (pon.), 08:30

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
09.10.2023

KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Data rozpoczęcia:
09.10.2023 (pon.), 09:00

Cena:
1600

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
30

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
09.10.2023

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZA TRZECI KWARTAŁ 2023

Data rozpoczęcia:
09.10.2023 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
09.10.2023

Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO.

Data rozpoczęcia:
12.10.2023 (czw.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.10.2023

ZASADY TWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ULEPSZENIA A REMONTY, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY

Data rozpoczęcia:
13.10.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
13.10.2023

Kontrola deklaracji śmieciowych

Data rozpoczęcia:
13.10.2023 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
13.10.2023

System Informacji Oświatowej dla osób rozpoczynających pracę z systemem w jednostkach samorządu terytorialnego

Data rozpoczęcia:
16.10.2023 (pon.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
16.10.2023

PRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DO OPŁAT ZA WYŻYWIENIE (I POBYT) W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH – NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOT. FUNKCJONOWANIA WRD I CATERINGU

Data rozpoczęcia:
17.10.2023 (wt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
17.10.2023

Kontrola w firmach odbierających nieczystości ciekłe

Data rozpoczęcia:
17.10.2023 (wt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
17.10.2023

Nowe obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych – zmiany w ustawie

Data rozpoczęcia:
18.10.2023 (śr.), 09:00

Cena:
430

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.10.2023

DROGA JAKO ŚRODEK TRWAŁY - BUDOWA DROGI, PRZEBUDOWA DROGI, REMONT DROGI, UTRZYMANIE DROGI

Data rozpoczęcia:
19.10.2023 (czw.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
19.10.2023

Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia.

Data rozpoczęcia:
19.10.2023 (czw.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
19.10.2023

Ewidencja miejscowości ulic i adresów. Nadawanie, zmiana i znoszenie nazw miejscowości ulic i placów.

Data rozpoczęcia:
19.10.2023 (czw.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
19.10.2023

Doręczenia elektroniczne i zmiany kodeksu postępowania administracyjnego

Data rozpoczęcia:
20.10.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.10.2023

NAGRODA SPECJALNA 1125 ZŁOTYCH I BON DLA NAUCZYCIELA ORAZ LAPTOP DLA UCZNIA

Data rozpoczęcia:
20.10.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.10.2023

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data rozpoczęcia:
20.10.2023 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.10.2023

Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji śmieciowych

Data rozpoczęcia:
24.10.2023 (wt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
24.10.2023

NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Data rozpoczęcia:
24.10.2023 (wt.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
24.10.2023

Wierzyciel publicznoprawny w postępowaniu egzekucyjnym

Data rozpoczęcia:
25.10.2023 (śr.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
25.10.2023

Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych – nowe obowiązki gmin

Data rozpoczęcia:
26.10.2023 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
26.10.2023

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Data rozpoczęcia:
26.10.2023 (czw.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
26.10.2023

Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa informacji w organizacji. Cyberbezpieczeństwo w praktyce.

Data rozpoczęcia:
26.10.2023 (czw.), 09:00

Cena:
300

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
26.10.2023

ZASADY TWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ULEPSZENIA A REMONTY, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY

Data rozpoczęcia:
30.10.2023 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
30.10.2023

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych.

Data rozpoczęcia:
30.10.2023 (pon.), 09:00

Cena:
199

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
30.10.2023

TYPOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W KLASYFIKACJI, KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT

Data rozpoczęcia:
31.10.2023 (wt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
31.10.2023

Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji

Data rozpoczęcia:
31.10.2023 (wt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
31.10.2023

PRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DO OPŁAT ZA WYŻYWIENIE (I POBYT) W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH – NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOT. FUNKCJONOWANIA WRD I CATERINGU

Data rozpoczęcia:
03.11.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.11.2023

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jak dokonać kontroli spełniania obowiązku dla dzieci przybywających z zagranicy?

Data rozpoczęcia:
14.11.2023 (wt.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
14.11.2023

ZASADY TWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ULEPSZENIA A REMONTY, KONSERWACJE, PRZEGLĄDY

Data rozpoczęcia:
16.11.2023 (czw.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
16.11.2023

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych.

Data rozpoczęcia:
20.11.2023 (pon.), 09:00

Cena:
199

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.11.2023

Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa informacji w organizacji. Cyberbezpieczeństwo w praktyce.

Data rozpoczęcia:
23.11.2023 (czw.), 09:00

Cena:
300

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
23.11.2023

System Informacji Oświatowej dla osób rozpoczynających pracę z systemem w jednostkach samorządu terytorialnego

Data rozpoczęcia:
23.11.2023 (czw.), 10:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
23.11.2023

TYPOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W KLASYFIKACJI, KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT

Data rozpoczęcia:
24.11.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
24.11.2023

PRAWIDŁOWE ZASTOSOWANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DO OPŁAT ZA WYŻYWIENIE (I POBYT) W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH – NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOT. FUNKCJONOWANIA WRD I CATERINGU

Data rozpoczęcia:
01.12.2023 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
01.12.2023

Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa informacji w organizacji. Cyberbezpieczeństwo w praktyce.

Data rozpoczęcia:
14.12.2023 (czw.), 09:00

Cena:
300

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
14.12.2023

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych.

Data rozpoczęcia:
18.12.2023 (pon.), 09:00

Cena:
199

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.12.2023