Szkolenia

Dla instytucji
i administracji publicznej

Sprawdź

Terminy szkoleń (Wszystkie lokalizacje)

Kontrola deklaracji śmieciowych

Data rozpoczęcia:
20.05.2024 (pon.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.05.2024

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych

Data rozpoczęcia:
20.05.2024 (pon.), 09:00

Cena:
199

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.05.2024

Potwierdzone

Uprawnienia i obowiązki radnych z zakresu ochrony danych osobowych. Rada gminy/rada powiatu obowiązki i uprawnienia – jak prowadzić sesje w kontekście ochrony danych osobowych.

Data rozpoczęcia:
21.05.2024 (wt.), 08:30

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.05.2024

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne

Data rozpoczęcia:
22.05.2024 (śr.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
22.05.2024

Potwierdzone

Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

Data rozpoczęcia:
23.05.2024 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
23.05.2024

Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji

Data rozpoczęcia:
24.05.2024 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
24.05.2024

OSTATNIE ZMIANY KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I PLANOWANA KOLEJNA NOWELIZACJA DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Data rozpoczęcia:
24.05.2024 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
24.05.2024

Potwierdzone

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jak dokonać kontroli spełniania obowiązku dla dzieci przybywających z zagranicy?

Data rozpoczęcia:
27.05.2024 (pon.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
27.05.2024

Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe oraz za wyżywienie – od decyzji do tytułu wykonawczego

Data rozpoczęcia:
27.05.2024 (pon.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
27.05.2024

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data rozpoczęcia:
28.05.2024 (wt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.05.2024

Decyzje wymiarowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data rozpoczęcia:
29.05.2024 (śr.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
29.05.2024

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH I INTERNATACH – wyroki sądów i nowe stanowisko RIO dot. terminu rozliczania opłat

Data rozpoczęcia:
29.05.2024 (śr.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
29.05.2024

KSIĘGOWANIE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2024

Data rozpoczęcia:
03.06.2024 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.06.2024

Wydawanie zezwoleń, sprawozdania oraz kary dla przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe

Data rozpoczęcia:
03.06.2024 (pon.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.06.2024

Skuteczna windykacja zaległości podatkowych od podatnika trudnego. Działania windykacyjne wierzyciela wobec podatników w upadłości, likwidacji i restrukturyzacji.

Data rozpoczęcia:
03.06.2024 (pon.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
03.06.2024

Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych – nowe obowiązki gmin

Data rozpoczęcia:
05.06.2024 (śr.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
05.06.2024

ABC radnego nowej kadencji

Data rozpoczęcia:
06.06.2024 (czw.), 08:30

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
06.06.2024

Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie

Data rozpoczęcia:
07.06.2024 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
07.06.2024

Dotacje podręcznikowe w 2024 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania przyjmowania na stan, księgowania dotacji przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025

Data rozpoczęcia:
10.06.2024 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
10.06.2024

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I POBYT W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH I ICH DORĘCZANIE – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA, WZÓR DECYZJI, WZÓR WNIOSKU O ZALICZENIE NADPŁATY DLA RODZICÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ „Z GÓRY”

Data rozpoczęcia:
10.06.2024 (pon.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
10.06.2024

Standardy ochrony małoletnich w placówkach medycznych. Zadania i odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie procedur.

Data rozpoczęcia:
11.06.2024 (wt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
11.06.2024

Kontrola w firmach odbierających nieczystości ciekłe

Data rozpoczęcia:
11.06.2024 (wt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
11.06.2024

Postępowanie egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym - każdy wójt / burmistrz / starostwa organem egzekucyjnym©

Data rozpoczęcia:
12.06.2024 (śr.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.06.2024

Koordynator standardów ochrony małoletnich

Data rozpoczęcia:
12.06.2024 (śr.), 09:00

Cena:
250

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
12.06.2024

Kontrola deklaracji śmieciowych

Data rozpoczęcia:
13.06.2024 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
13.06.2024

AOON I OPIEKA WYTCHNIENIOWA W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI 2024

Data rozpoczęcia:
14.06.2024 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
14.06.2024

Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

Data rozpoczęcia:
14.06.2024 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
14.06.2024

Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych

Data rozpoczęcia:
17.06.2024 (pon.), 09:00

Cena:
199

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
17.06.2024

Opłata skarbowa – ustalanie, pobór, wyłączenia i zwolnienia

Data rozpoczęcia:
17.06.2024 (pon.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
17.06.2024

Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne

Data rozpoczęcia:
18.06.2024 (wt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
18.06.2024

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Data rozpoczęcia:
19.06.2024 (śr.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
19.06.2024

NOWY OBOWIĄZEK WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST, STAROSTÓW ORAZ MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW W ZAKRESIE KONTROLI PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH DO WDROŻENIA STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH ORAZ ZASAD BEZPIECZNEJ REKRUTACJI PERSONELU. ZADANIA KONTROLNE ORGANÓW PROWADZĄCYCH JEDNOSTKI OŚWIATOWE, ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO, PIP i NFZ

Data rozpoczęcia:
20.06.2024 (czw.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
20.06.2024

TYPOWE BŁĘDY W KSIĘGOWANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z PODATKIEM VAT W ROKU 2024 – GOSPODAROWANIE BUDŻETOWE ŚRODKAMI NA KONCIE VAT (MPP) I ZASTOSOWANIE „PW” DO ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH

Data rozpoczęcia:
21.06.2024 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.06.2024

Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji

Data rozpoczęcia:
21.06.2024 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
Online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.06.2024

Wymiar i pobór niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym – od decyzji do tytułu wykonawczego

Data rozpoczęcia:
21.06.2024 (pt.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.06.2024

Zwrot podatku akcyzowego w 2024 r. Kluczowe problemy ze zwrotem podatku akcyzowego

Data rozpoczęcia:
21.06.2024 (pt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
21.06.2024

Wymiar i pobór opłaty za żłobek oraz klubik dziecięcy

Data rozpoczęcia:
24.06.2024 (pon.), 09:00

Cena:
350

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
24.06.2024

E-Doręczenia od 1 października 2024r. Jak doręczenia elektroniczne wpływają na postępowania administracyjne? Jak usprawnić pracę urzędu dzięki doręczeniom elektronicznym?

Data rozpoczęcia:
25.06.2024 (wt.), 08:30

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
25.06.2024

Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych – nowe obowiązki gmin

Data rozpoczęcia:
25.06.2024 (wt.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
25.06.2024

Odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy z uwzględnieniem ostatnich zmian. Nadpłata po zmarłym. Odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania podatkowe

Data rozpoczęcia:
26.06.2024 (śr.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
onine

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
26.06.2024

Prowadzenie postępowań w zakresie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data rozpoczęcia:
27.06.2024 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
27.06.2024

Wydawanie zezwoleń, sprawozdania oraz kary dla przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe

Data rozpoczęcia:
27.06.2024 (czw.), 09:00

Cena:
420

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
4

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
27.06.2024

PÓŁROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA –„RB-tka” za drugi kwartał / pierwsze półrocze 2024 roku

Data rozpoczęcia:
28.06.2024 (pt.), 09:00

Cena:
380

Lokalizacja:
online

Liczba godzin:
6

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:
28.06.2024