Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Poniższa lista obejmuje szkolenia organizowane we wszystkich lokalizacjach; można jednak wyświetlić ich listę tylko z określonego miasta:

Lublin [19] Warszawa [5] Wrocław [3] Katowice [2] Kraków [2] Białystok [1] Częstochowa [1] Kielce [1] Olsztyn [1] Opole [1] Poznań [1] Radom [1] Rzeszów [1] Siedlce [1] Zamość [1] Zielona Góra [1]

Lublin Inwentaryzacja w praktyce: minimum przepisów, maksimum wiedzy praktycznej

Rozpoczęcie: 11.12.2018 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 429 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Kraków Kompleksowe i praktyczne warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Zadania i status IOD w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Rozpoczęcie: 11.12.2018 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Kraków

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Lublin Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, z uwzględnieniem nowych regulacji kpa obowiązujących od 1 czerwca 2017 r.

Rozpoczęcie: 12.12.2018 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Lublin Nowe zasady dotowania szkół i placówek niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmiany od 1 stycznia 2018 r. (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)

Rozpoczęcie: 12.12.2018 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Częstochowa Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 12.12.2018 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Częstochowa

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Lublin Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z uwzględnieniem projektowanych zmian

Rozpoczęcie: 13.12.2018 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Opole Pozycja przewodniczącego rady gminy/powiatu. Zadania, uprawnienia oraz zasady współpracy z organem wykonawczym

Rozpoczęcie: 13.12.2018 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Opole

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Wrocław Pozycja przewodniczącego rady gminy/powiatu. Zadania, uprawnienia oraz zasady współpracy z organem wykonawczym

Rozpoczęcie: 14.12.2018 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Wrocław

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Lublin Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2018 r. (zmiany od 1 stycznia 2018 r., nowelizacja przepisów od 26.04.2018 wraz ze zmianami dot. ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie prawa wodnego i innych ustaw

Rozpoczęcie: 17.12.2018 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Olsztyn Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 17.12.2018 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Olsztyn

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Białystok Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 18.12.2018 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Białystok

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 19.12.2018 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Katowice Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 20.12.2018 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Katowice

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Wrocław Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 21.12.2018 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Wrocław

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.12.2018 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Zmodernizowany System Informacji Oświatowej – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów

Rozpoczęcie: 09.01.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2018

Rozpoczęcie: 09.01.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – nowe zasady od 1 stycznia 2019 r.

Rozpoczęcie: 11.01.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Dwudniowe kompleksowe warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Rozpoczęcie: 14.01.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Dotacje z budżetu JST udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (udzielanie, rozliczanie, kontrola) oraz Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozpoczęcie: 15.01.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Dwudniowe kompleksowe warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Rozpoczęcie: 16.01.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Gospodarowanie odpadami komunalnymi: zasady, sprawozdawczość, wpis do BDO i jego aktualizacja, sankcje

Rozpoczęcie: 16.01.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Kielce Nowelizacja ustawy śmieciowej. Najtrudniejsze przypadki zgłaszane przez gminy

Rozpoczęcie: 16.01.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Kielce

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2019 r.

Rozpoczęcie: 17.01.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Siedlce Nowelizacja ustawy śmieciowej. Najtrudniejsze przypadki zgłaszane przez gminy

Rozpoczęcie: 17.01.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Siedlce

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Rzeszów Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 18.01.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2019 r.

Rozpoczęcie: 18.01.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Nowości z zakresu ubezpieczeń społecznych, elektroniczne zwolnienia lekarskie, e-akta

Rozpoczęcie: 18.01.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Radom Nowelizacja ustawy śmieciowej. Najtrudniejsze przypadki zgłaszane przez gminy

Rozpoczęcie: 18.01.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Kraków Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 21.01.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Kraków

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Kadry i płace w świetle najnowszych zmiany w prawie oświatowym

Rozpoczęcie: 21.01.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Katowice Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 23.01.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Katowice

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2019 r. – szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym

Rozpoczęcie: 23.01.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Rozpoczęcie: 24.01.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 12

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Wrocław Kompleksowe i praktyczne warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Zadania i status IOD w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Rozpoczęcie: 24.01.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Wrocław

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Stosowanie RODO w praktyce

Rozpoczęcie: 24.01.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 319 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Rozpoznawanie przemocy wobec dzieci przez pracowników żłobków i przedszkoli oraz podejmowanie działań zgodnych z obowiązującym prawem

Rozpoczęcie: 25.01.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Zielona Góra Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 25.01.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Zielona Góra

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Zamość Stosowanie RODO w praktyce

Rozpoczęcie: 25.01.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Zamość

Liczba godzin: 6

Cena: 319 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Poznań Dwudniowe kompleksowe warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Rozpoczęcie: 28.01.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Poznań

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Wymierzanie „opłaty retencyjnej” – rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania i inne problemy praktyczne

Rozpoczęcie: 28.01.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zasady przetwarzania danych osobowych w podmiotach leczniczych zgodnie z RODO

Rozpoczęcie: 28.01.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 389 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.01.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin „Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne”

Rozpoczęcie: 29.01.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.01.2019 r.

informacje i zapisy »