logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 17.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 17.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 17.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Bilansowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.05.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.05.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 18.05.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Gmina wobec żądań i roszczeń związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. Praktyczne aspekty rozpatrywania roszczeń właścicieli i negocjowania sposobów ich realizacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.05.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dokument elektroniczny w urzędzie - procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem z uwzględnieniem obsługi platformy ePUAP, problemów w czasie epidemii oraz doręczeń elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.05.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.05.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian. Postępowanie administracyjne w realiach epidemii Covid 19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.05.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Projektowanie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2021/2022 w kontekście doświadczeń z okresu pandemii. Przykłady organizacji, procedur wyboru wykonawców usług dowozu i finansowania zadania (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 21.05.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 21.05.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy segregacji odpadów komunalnych oraz kontrola kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Droga jako środek trwały - remonty i inwestycje drogowe w rachunkowości budżetowej zarządów dróg (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje kadrowe JST – w okresie trwającej epidemii (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.05.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 26.05.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Doskonalenie systemów zarządzania w placówkach oświaty - praktyczne aspekty kontroli zarządczej w placówce oświatowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Najczęstsze błędy w zakresie statutów jst i jednostek pomocniczych (kompendium rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków WSA) (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Egzekucja administracyjna w powiatowych urzędach pracy – nowelizacja ustawy egzekucyjnej oraz jej wpływ na zadania i obowiązki dochodzenia należności pozostających we właściwości urzędów pracy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line E-TW jako podstawowy dokument egzekucyjny. Kolejne nowe rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021 r. Obowiązki i prawa wierzyciela w tym zakresie. Postępowanie egzekucyjne po 1 lipca 2021 r. a ustawa o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.05.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.05.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, w tym służebności z uwzględnieniem służebności przesyłu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.05.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy – poziom zaawansowany (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.05.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.06.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Fundusz Rekultywacyjny (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line „Podatkowa” pomoc publiczna od podstaw. Wykład i ćwiczenia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.06.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zaskarżanie i wstrzymywanie decyzji - z uwzględnieniem zmiany ustawy OOŚ z 30 marca 2021 r. Nowe uprawnienia organizacji ekologicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.06.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021r. Zmiany od 13.05.2021r (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.06.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Wymagania oraz praktyczne aspekty zorganizowanego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2021 z uwzględnieniem szczególnych zasad zmniejszających ryzyko zakażeń i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku. Zakres zadań i obowiązków organizatorów wypoczynku letniego zorganizowanego w miejscu zamieszkania uczestników, wypoczynku krajowego i organizowanego poza granicami kraju (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.06.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, PPK, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interopercyjności, informacja publiczna a RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.06.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 750 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.06.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy segregacji odpadów komunalnych oraz kontrola kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3-dniowe kompleksowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 24

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Standard WCAG 2.1 w praktyce. Zasady dostępności cyfrowej i jej weryfikacji – strony internetowe i aplikacje mobilne dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.06.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.06.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.06.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.06.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Praca zdalna a RODO; naruszenia ochrony danych, krajowe ramy interopercyjności, audyty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.06.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.06.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.06.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola zarządcza w Domu Pomocy Społecznej w czasie COVID-19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.06.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/ przedszkola. KPA w oświacie. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego jako konsekwencja wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.07.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.07.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.07.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.07.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.08.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2021 r.

informacje i zapisy »