Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Poniższa lista obejmuje szkolenia organizowane we wszystkich lokalizacjach; można jednak wyświetlić ich listę tylko z określonego miasta:

Lublin [19] Rzeszów [3] Warszawa [3] Białystok [1] Bydgoszcz [1] Częstochowa [1] Gdynia [1] Kraków [1] Olsztyn [1] Poznań [1] Radom [1] Zamość [1] Łódź [1]

Rzeszów Jak skutecznie przyciągnąć inwestorów do gminy i stworzyć nowe miejsca pracy, czyli gminna polityka proinwestycyjna

Rozpoczęcie: 23.04.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Kraków Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 23.04.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Kraków

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne

Rozpoczęcie: 23.04.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy gmin

Rozpoczęcie: 24.04.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

Rozpoczęcie: 24.04.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 319 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Dwudniowe kompleksowe warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Rozpoczęcie: 25.04.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zagospodarowanie odpadów w przedsiębiorstwie i instytucji

Rozpoczęcie: 25.04.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 329 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Raport o stanie gminy/powiatu oraz inne najnowsze zmiany w ustawie o samorządzie gminnym/powiatowym

Rozpoczęcie: 26.04.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Metoda Wizualnej Identyfikacji Drzew zagrażających bezpieczeństwu w rutynowej kontroli drzewostanu miejskiego

Rozpoczęcie: 26.04.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Praktyczne aspekty znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Rozpoczęcie: 26.04.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 6

Cena: 389 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół w roku 2019

Rozpoczęcie: 26.04.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Podręczniki szkolne w nowej formule – procedura, finansowanie, rozliczanie – zmiany na rok szkolny 2019/2020 (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)

Rozpoczęcie: 29.04.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Podatki w kulturze 2019 – zmiany i nowości

Rozpoczęcie: 29.04.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Reforma unijnych przepisów – RODO. Praktyczne szkolenie dla IOD, ASI oraz ADO

Rozpoczęcie: 29.04.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Prawidłowość rozliczania podatku VAT w JST/JB/ZB ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mogących być przedmiotem kontroli NIK i organów podatkowych

Rozpoczęcie: 29.04.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Jak skutecznie przyciągnąć inwestorów do gminy i stworzyć nowe miejsca pracy, czyli gminna polityka proinwestycyjna

Rozpoczęcie: 30.04.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Rzeszów Podręczniki szkolne w nowej formule – procedura, finansowanie, rozliczanie – zmiany na rok szkolny 2019/2020 (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)

Rozpoczęcie: 30.04.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 6

Cena: 359 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz nowa ewidencja czasu pracy w 2019 r. Warsztaty praktyczne

Rozpoczęcie: 30.04.2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.04.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Nowy statut liceum, technikum, szkoły policealnej

Rozpoczęcie: 08.05.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Radom VAT i PIT w oświacie 2019 r. – wybrane aspekty i nowości

Rozpoczęcie: 08.05.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Radom

Liczba godzin: 6

Cena: 419 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Udostępnianie i odmowa udostępniania informacji publicznej po wejściu w życie RODO i ustawy nowelizujących przepisy krajowe – prawo i praktyka w 2019 r.

Rozpoczęcie: 09.05.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Kurs zamówień publicznych

Rozpoczęcie: 09.05.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 30

Cena: 2000 zł (możliwość płatności w ratach) PLN

pięć spotkań w kolejne czwartki (do 6 czerwca)

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Urządzenia i sieci przesyłowe na gruntach gminy. Ustalanie i porządkowanie stanu prawnego oraz obrona przed zasiedzeniem służebności

Rozpoczęcie: 10.05.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Częstochowa Dwudniowe kompleksowe warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Rozpoczęcie: 16.05.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Częstochowa

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Łódź Dwudniowe kompleksowe warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Rozpoczęcie: 20.05.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Łódź

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Poznań Dwudniowe kompleksowe warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Rozpoczęcie: 22.05.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Poznań

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zmiany przepisów o odpadach w 2019 r. – jak wdrożyć monitoring wizyjny, operat ppoż. i inne wymogi znowelizowanej ustawy o odpadach

Rozpoczęcie: 24.05.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 6

Cena: 339 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Bydgoszcz Kompleksowe i praktyczne warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Zadania i status IOD w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Rozpoczęcie: 24.05.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Gdynia Dwudniowe kompleksowe warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Rozpoczęcie: 27.05.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Gdynia

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Olsztyn Kompleksowe i praktyczne warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Zadania i status IOD w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Rozpoczęcie: 29.05.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Olsztyn

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Białystok Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 30.05.2019 r. (czwartek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Białystok

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Warszawa Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 03.06.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.05.2019 r.

informacje i zapisy »

Lublin Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 05.06.2019 r. (środa), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Lublin

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.06.2019 r.

informacje i zapisy »

Zamość Kompleksowe i praktyczne warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Zadania i status IOD w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Rozpoczęcie: 07.06.2019 r. (piątek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Zamość

Liczba godzin: 6

Cena: 445 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.06.2019 r.

informacje i zapisy »

Rzeszów Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat RODO

Rozpoczęcie: 10.06.2019 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Rzeszów

Liczba godzin: 12

Cena: 795 zł bez noclegu/945 zł z noclegiem PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.06.2019 r.

informacje i zapisy »