logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
90

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, czyli indywidualizacja kształcenia i dostosowywanie wymagań edukacyjnych w realiach szkolnych nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej: dzieci niedowidzące, niepełnosprawne ruchowo, z chorobą przewlekłą.
 2. Zasady pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach edukacyjnych i zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 3. Praktyczne aspekty indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej:
  1. formy i metody indywidualizowania procesu kształcenia,
  2. dostosowywanie wymagań edukacyjnych wobec dzieci z wadą wzroku,
  3. dostosowywanie wymagań edukacyjnych wobec dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
  4. dostosowywanie wymagań edukacyjnych wobec dzieci z chorobą przewlekłą.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • udoskonalą umiejętność analizy wskazań orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • poznają metody i formy pracy z uczniami z niepełnosprawnością ruchową i zmysłową
  • udoskonalą umiejętność rozpoznawania potrzeb ucznia i planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • nabędą umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Liczba godzin
  6
  Odpłatność
  90,00
  Liczba uczestników w grupie
  15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu