WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
83

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni
 • wychowawcy klas

Zakres treści

 1. Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 2. Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 3. Metody i techniki wspomagania ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Planowanie metodyczne z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 5. Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • wskażą sposoby dostosowywania wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • opracują scenariusz lekcji z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zaplanują sposób oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu