logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
72

Specyficzne trudności w nauce – przyczyny, objawy, działania terapeutyczne

Adresaci

Zakres treści

 1. Typowe a specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia) – charakterystyka porównawcza.
 2. Przyczyny powstawania trudności:
  1. koncepcje biologiczne,
  2. koncepcja neuropsychologiczna,
  3. koncepcja lingwistyczna.
 3. Symptomy trudności w wieku przedszkolnym i charakterystyczne objawy w nauce różnych przedmiotów.
 4. Analiza wytworów dziecięcych pod kątem symptomatyki zaburzeń.
 5. Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Opracowanie programu terapeutycznego.
 7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia.
 8. Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
4
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
10–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu