WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
67

Zabawy taneczne w grupie przedszkolnej i w klasach I-III

Adresaci

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres treści

  1. Polskie tańce (narodowe i regionalne) i zabawy ludowe w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
  2. Metodyka nauczania tańca i prowadzenia zajęć tanecznych.
  3. Charakterystyka wybranych polskich tańców i zabaw ludowych.
  4. Techniki wykonania wybranych polskich tańców i zabaw ludowych – zajęcia praktyczne.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają polskie tańce i zabawy ludowe oraz sposoby ich wykorzystania w edukacji małych dzieci
  • poznają techniki wykonania polskich tańców i zabaw ludowych w aspekcie pracy z dziećmi w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
16--20

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu