WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
52

Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Adresaci

 • nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagodzy szkolni i wychowawcy
 • nauczyciele świetlic szkolnych
 • zainteresowani rodzice

Zakres treści

 1. Bajka i jej rola w wychowaniu dziecka.
 2. Terapeutyczna i diagnostyczna moc bajek.
 3. Metody doboru bajek dla danej grupy dzieci.
 4. Przykłady bajek spełniających kryterium „terapeutyczności”.
 5. Sposoby na tworzenie własnych bajek terapeutycznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • wzbogacą wiedzę na temat wykorzystania bajek terapeutycznych w wychowaniu dziecka
 • nabędą wiedzę dotyczącą dobierania bajek, wyszukiwania, samodzielnego układania.
Liczba godzin
5
Odpłatność
60,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu