WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
51

Metoda Dobrego Startu - założenia, oddziaływania, warianty i przebieg zajęć

Adresaci

  • nauczyciele edukacji przedszkolnej
  • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Zakres treści

  1. Charakterystyka Metody Dobrego Startu w aspekcie dzieci 3-4 letnich, 5-6-letnich i dzieci w młodszym wieku szkolnym.
  2. Różne propozycje ćwiczeń-zabaw (publikacja MDS – „Piosenki do rysowania”).
  3. Od wierszyka do rysunku.
  4. Piosenki do rysowania.
  5. Rola MDS w rozwijaniu kompetencji i komunikacji językowej dziecka.
  6. MDS we wspomaganiu rozwoju dziecka oraz oddziaływaniach profilaktycznych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • poznają istotę i założenia Metody Dobrego Startu
  • nabędą umiejętność stosowania MDS w swojej pracy dydaktycznej.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu