WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
49

Indywidualizacja procesu kształcenia - praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się

Adresaci

 • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

 1. Założenia indywidualizacji nauczania.
 2. Dylematy i problemy nauczycieli podejmujących zindywidualizowaną pracę na lekcji.
 3. Zalety, korzyści i efekty indywidualizacji procesu kształcenia.
 4. Sposoby indywidualizowania pracy z uczniem zdolnym, słabym, przeciętnym – przykładowe rozwiązania metodyczne.
 5. Diagnozowanie stylów uczenia się i odkrywanie indywidualnych uzdolnień oraz potrzeb uczniów.
 6. Ocenianie kształtujące w indywidualizacji procesu nauczania.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • pogłębią wiedzę na temat indywidualizacji procesu kształcenia w oparciu o najnowsze przepisy prawa dotyczące dostosowania wymagań do możliwości i potrzeb ucznia
 • poznają metody diagnozowania stylów uczenia się
 • nabędą umiejętność wykorzystania oceniania kształtującego w indywidualizacji procesu kształcenia
 • zaproponują metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w nauce.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu