WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Dydaktyczne umiejętności nauczyciela
39

Metoda Dialogu Motywującego w pracy z niezmotywowanym uczniem

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół
 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy i psycholodzy szkolni

Zakres treści

 1. Prezentacja oraz rys historyczny metody DM.
 2. Zasady pracy w DM.
 3. Metody pracy w DM.
 4. Praktyczna nauka mikroumiejętności DM (pytania otwierające, elementy słuchania odzwierciedlającego, podsumowanie, dowartościowanie) w pracy z niezmotywowanym uczniem.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają zasady pracy oraz wartości konstytuujące podejście DM
 • poznają metody pracy w DM
 • nabędą umiejętność zastosowania praktycznego mikroumiejętności DM w pracy z niezmotywowanym uczniem
 • potrafią wykorzystać w praktyce wybrane metody DM (skalowanie, badanie skrajności, badanie celów i wartości).
Liczba godzin
5
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu