logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Nowa oferta kursów na rok szkolny 2022/2023 jest już dostępna!
Kursy doskonalące: Awans zawodowy
33

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Adresaci

Zakres treści

  1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
  2. Powinności w okresie stażu i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  3. Planowanie rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem zadań pozwalających na spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  5. Opis i analiza realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  6. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
120,00
Liczba uczestników w grupie
12–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu