logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
182

Tworzenie i prowadzenie kursów na platformie Moodle e-learning

Adresaci

Zakres treści

  1. Wprowadzenie do zdalnego nauczania (e-learningu).
  2. Wprowadzenie do pracy na platformie Moodle.
  3. Rejestracja kursu na platformie Moodle.
  4. Dodawanie i udostępnianie zasobów w kursie Moodle.
  5. Dodawanie zadań i quizów w kursie Moodle.
  6. Podstawy zarządzania platformą Moodle.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
16
Odpłatność
160,00
Czas na zrealizowanie i zaliczenie szkolenia
do 30 dni

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu