logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora
16

Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Edukacja patriotyczna w szkole.
  2. Kultura polska, jako element edukacji międzyprzedmiotowej.
  3. Wprowadzenie w dziedzictwo kulturowe cywilizacji Europejskiej w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  4. Wychowanie a edukacja klasyczna – zadania szkoły.
  5. Różne formy edukacji historycznej i kulturowej w szkole.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu