logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Umiejętności psychologiczne i interpersonalne
160

Kompetencje coachingowe w pracy nauczyciela nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Praca metodą coachingu – integracja wiedzy, doświadczenia i motywacji do rozwoju.
  2. Proces wsparcia – samoocena, poczucie własnej wartości, informacja zwrotna, planowanie.
  3. Warsztat nauczyciela – coacha – aktywne słuchanie, komunikacja, nastawienie na wewnętrzny potencjał.
  4. Coaching w zespole klasowym.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu