logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
159

Skuteczna komunikacja z rodzicami – 12 wskazówek do pracy z trudnymi rodzicami nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zanim rodzice staną się trudni w szkole – motywowanie rodziców do efektywnej współpracy ze szkołą i nauczycielem.
  2. Charakterystyka relacji nauczyciel–rodzic.
  3. Refleksja nad własną postawą wobec rodziców trudnych.
  4. Świadoma i efektywna komunikacja z rodzicami – podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach z rodzicami.
  5. Typy rozmów z rodzicami trudnymi.
  6. Warunki udanej rozmowy z rodzicem trudnym, roszczeniowym.
  7. 12 wskazówek do rozmowy z trudnymi rodzicami.
  8. Zasady postępowania w sytuacji konfliktu.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu