logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
153

Depresja i zachowania suicydalne uczniów nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zaburzenia depresyjne występujące u dzieci i młodzieży – objawy i rodzaje.
  2. Przyczyny wahania nastroju i zaburzeń depresyjnych.
  3. Specyfika zachowań samobójczych uczniów – przejawy, przyczyny.
  4. Diagnoza – rozpoznanie depresji i zaburzeń depresyjnych oraz zagrożenia suicydalnego.
  5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zaburzeń depresyjnych oraz ryzyka zachowania suicydalnego.
  6. Praca z uczniem z depresją.
  7. Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych i zachowań suicydalnych w szkołach/placówkach oświatowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu