WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
152

Jak scalić i zaangażować zespół po kryzysie? Współpraca i zaufanie nowość

Adresaci

  • dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół/placówek

Zakres treści

  1. Dynamika zespołu przechodzącego przez trudne doświadczenia.
  2. Metody przywracania równowagi w pracy zespołu po kryzysie.
  3. Motywowanie i angażowanie zespołu w sytuacjach trudnych.
  4. Wypracowanie płaszczyzn odbudowywania zaufania pomiędzy dyrekcją, nauczycielami oraz współpracownikami i interesariuszami szkół/placówek oświatowych.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

  • nabędą wiedzę z zakresu przebiegu procesów interpersonalnych w grupie przeżywającej kryzys
  • poznają metody przywracania równowagi w zespole po kryzysie
  • poznają metody motywowania i angażowania zespołu w sytuacjach trudnych
  • wypracują płaszczyzny odbudowywania zaufania pomiędzy członkami zespołu
Liczba godzin
8
Odpłatność
300,00 zł
Liczba uczestników w grupie
25–35

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu