logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
147

Realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” jako forma wsparcia rodziny w wychowaniu dzieci nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Rodzina jako wartość, jej rola, zadania i znaczenie:
  1. rodzina jako podstawa zdrowia psychicznego,
  2. rola rodziny w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań uczniów,
  3. zadania i obowiązki rodziny w obliczu współczesnych zagrożeń społecznych,
  4. kształtowanie pozycji rodziny w systemie wartości.
 2. Organizacja i realizacja zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” a wspieranie rodziny w wychowaniu:
  1. formułowanie celów oraz priorytetów zajęć,
  2. postawy i umiejętności prowadzących zajęcia przydatne w skutecznym promowaniu życia rodzinnego,
  3. zalecane metody i techniki przekazywania wiedzy podczas realizacji zajęć,
  4. współpraca z rodzicami uczniów a realizacja zajęć WDŻ.
 3. Obszary wsparcia współczesnej rodziny:
  1. budowanie prawidłowych relacji rodzinnych, jako podstawa szczęścia w rodzinie,
  2. stymulacja rozwoju w sferze emocjonalno-społecznej,
  3. organizowanie działań umożliwiających wspólne spędzanie czasu – rodziców z dziećmi,
  4. pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • poznają wartość współczesnej rodziny, jej rolę, zadania i znaczenie dla zdrowia psychicznego, kształtowania prawidłowych postaw i zachowań uczniów oraz przeciwdziałania zagrożeniom społecznym
  • poznają specyfikę współczesnej rodziny, jej atuty, słabe strony, zagrożenia oraz zakres i techniki wsparcia w sferze wychowawczej
  • udoskonalą umiejętność zorganizowania oraz poprowadzenia zajęć WDŻ w taki sposób, by prawidłowo określić cele, priorytety i formy zajęć ważne w promowaniu życia rodzinnego oraz zwiększaniu jego wartości
  • udoskonalą umiejętność podejmowania współpracy z rodzicami uczniów
  • zwiększą świadomość swoich umiejętności i postaw sprzyjających prowadzeniu zajęć WDŻ.
  Liczba godzin
  4
  Odpłatność
  100,00
  Liczba uczestników w grupie
  15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu