logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
144

Wychowanie i profilaktyka w szkole czyli sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły tradycyjnie i na odległość

Adresaci

Zakres treści

  1. Zadania wychowawcze szkoły wynikające z przepisów prawnych.
  2. Rola i zadania wychowawcy.
  3. Sposoby realizacji zadań wychowawczych szkoły w trybie zdalnym.
  4. Współpraca z rodzicami bezpośrednia i na odległość.
  5. Analiza wyzwań stojących przed uczniem w sytuacji tradycyjnego i zdalnego nauczania.
  6. Rozważania na temat problemów młodzieży i sposobów ich rozwiązywania.
  7. Przegląd interesujących metod i oferty ineternetowej, wzbogacających tradycyjną i zdalną pracę wychowawczo – profilaktyczną.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
100,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu