logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
144

Procedury postępowania w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów

Adresaci

Zakres treści

  1. Przyczyny i źródła agresji oraz przemocy wśród młodzieży.
  2. Rodzaje agresji.
  3. Rola domu i szkoły w przeciwdziałaniu przemocy i agresji.
  4. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy oraz agresji.
  5. Praca z uczniami doświadczonymi agresją i przemocą.
  6. Możliwości prawne w przeciwdziałaniu przemocy i agresji, które może podjąć szkoła jako instytucja.
  7. Współpraca z instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu