WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
131

Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza

Adresaci

 • nauczyciele wychowawcy
 • pedagodzy szkolni
 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół

Zakres treści

 1. Jak przygotować się do ciekawej i twórczej lekcji wychowawczej?
 2. Elementy rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.
 3. Postawa, zachowanie wychowawcy – jak wpływają na przebieg lekcji wychowawczej?
 4. Jak spędzać ciekawie czas ze swoją klasą?
 5. Przykładowe ciekawe i twórcze lekcje wychowawcze.
 6. Przygotowanie ciekawej lekcji wychowawczej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą umiejętność planowania ciekawych lekcji wychowawczych
 • nabędą umiejętność wykorzystania materiałów edukacyjnych, gier i zabaw do prowadzenia lekcji wychowawczej
 • poznają sposoby edukacyjnego i jednocześnie ciekawego spędzania czasu ze swoją klasą
 • opracują scenariusz przykładowej lekcji wychowawczej.
Liczba godzin
6
Odpłatność
70,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu