logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
111

Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci

Zakres treści

  1. Analiza obowiązujących przepisów prawnych dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  2. Zadania dyrektora, wychowawcy i specjalistów w nowym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Redagowanie programów zajęć dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  5. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu