logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
106

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

Adresaci

Zakres treści

  1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawy prawne.
  2. Procedura objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
  3. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka objętego zajęciami WWRD.
  4. Zadania specjalistów w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  5. Przygotowywanie dokumentacji: programy wczesnego wspomagania – cele ogólne i szczegółowe, metody, założenia.
  6. Ewaluacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
5
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu