logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
106

Wybrane metody terapii i wspomagania w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Przedmiot pedagogiki specjalnej.
  2. Zasady prowadzenia terapii w pedagogice specjalnej.
  3. Planowanie procesu terapeutycznego w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.
  4. Wybrane metody terapeutyczne.
  5. Terapeutyczne oddziaływanie sztuki.
  6. Arteterapia, choreoterapia i inne techniki plastyczne w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
  7. Terapeutyczne aspekty zabawy i ich miejsce w procesie wspomagania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
  8. Proces terapeutyczny wspomagany zabawą.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
6
Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15-25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu