Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Lublinie

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień

Cel kursu: uczestnicy będą przygotowani do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych

Program:

  • użytkowanie eksploatacyjne
  • dokumentacja techniczna
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy elektrotechniki
  • budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
  • technologia robót
  • zajęcia praktyczne

Liczba godzin: 44

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny/podręcznik, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: świadectwo potwierdzające pozytywny wynik egzaminu oraz książeczka operatora maszyn drogowych

Cena: 980 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »