Temat szkolenia

Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

05.06.2023 (pon.), 16:00

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

26

Cena

Lublin: 469+koszt egzaminu UDT PLN
Zamość: 650 PLN
Biała Podlaska: 650 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Uzyskanie wiedzy i niezbędnych umiejętności praktycznych dotyczących budowy i zasad działania wózków różnych typów w zakresie pozwalającym na ich eksploatację, samodzielne prowadzenie wózka jezdniowego podnośnikowego i wykonywanie operacji manewrowych osprzętem  wózka, przestrzeganie obowiązujących zasad BHP.

Program nauczania​

 • Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe podlegające dozorowi technicznemu
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu,
 • Udźwig UTB i grupa natężenia pracy
 • Pojęcie stateczności wózka
 • Budowa ogólna wózków
 • Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach
 • Obsługa wózków: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady ogólne i szczegółowe
 • Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa wózków, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu na powietrznych linii energetycznych itp
 • Warunki bezpiecznej pracy, BHP przy obsłudze wózków, Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek –procedura postępowania
 • Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia
 • Praktyczna nauka jazdy
 • Wiedza z zakresu wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia

Wymagania wstępne​

 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu z zakresu obsługi wózków widłowych
 • wykształcenie minimum podstawowe

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Świadectwo kwalifikacyjne UDT – PO ZDANIU EGZAMINU

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content