Temat szkolenia

Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

Najbliższe terminy

Lublin

19.04.2024 (pt.), 08:00

Zamość

22.04.2024 (pon.), 09:00

Biała Podlaska

29.04.2024 (pon.), 09:00

KURSY REALIZUJEMY RÓWNIEŻ W KAŻDYM MIEŚCIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Informacje

Liczba godzin

26

Cena

Lublin: 1350 w tym koszt egzaminu UDT PLN
Zamość: 1350 w tym koszt egzaminu UDT PLN
Biała Podlaska: 1350 w tym koszt egzaminu UDT PLN

Kurs dostępny bezpłatnie z dofinansowaniem KFS lub BUR

Dowiedz się więcej:
tel. 531 191 181
lub
tel. 500 177 049

Cel i korzyści ze szkolenia​

Szkolenie z dofinansowaniem z BUR znajdziesz: Wyszukiwarka usług – Baza Usług Rozwojowych – PARP
Sprawdź aktualne terminy naboru BUR w poszczególnych województwach Dofinansowanie – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Kurs operator wózków jezdniowych z wymiana butki składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej omawiane są zasady i przepisy, podczas gdy część praktyczna obejmuje praktyczne ćwiczenia i symulacje, które pozwalają uczestnikom na rozwinięcie umiejętności obsługi wózków widłowych.

Celem szkolenia z obsługi wózków widłowych jest zapewnienie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy, aby bezpiecznie i skutecznie operować wózkami widłowymi w miejscu pracy. Szkolenie koncentruje się na zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy dla operatorów i innych pracowników. Uczestnicy dowiadują się o zagrożeniach związanych z obsługą wózków widłowych oraz jak unikać wypadków i minimalizować ryzyko obrażeń.

Kurs obejmuje przegląd przepisów i zasad dotyczących obsługi wózków widłowych, takich jak przepisy BHP i przepisy ruchu drogowego.

Podczas części praktycznej uczestnicy nabędą umiejętności obsługi wózków widłowych, takie jak bezpieczne wsiadanie i wysiadanie, korzystanie z kontroli i pedałów, precyzyjne sterowanie, podnoszenie i opuszczanie ładunków oraz manipulowanie widłami. Uczestnicy uczą się również, jak sprawdzać stan techniczny wózka widłowego i wykonywać proste czynności konserwacyjne.

Podczas kurs uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności związane z manewrowaniem i poruszaniem się wózkiem widłowym w różnych warunkach, takich jak jazda do przodu, do tyłu, zakręty, hamowanie i parkowanie. Uczestnicy dowiadują się również, jak dostosować swoje zachowanie do różnych rodzajów terenu i otoczenia.

Szkolenie dotyczy również właściwego zarządzania ładunkami na wózkach widłowych. Uczestnicy dowiadują się o dopuszczalnych obciążeniach, prawidłowym rozmieszczaniu ładunków na widłach oraz zasadach stabilizacji ładunku, aby uniknąć przewrócenia się wózka.

Program nauczania​

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe podlegające dozorowi technicznemu
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu,
 3. Udźwig UTB i grupa natężenia pracy
 4. Pojęcie stateczności wózka
 5. Budowa ogólna wózków
 6. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach
 7. Obsługa wózków: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp. zasady ogólne i szczegółowe
 8. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa wózków, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu na powietrznych linii energetycznych itp
 9. Warunki bezpiecznej pracy, BHP przy obsłudze wózków, Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek –procedura postępowania
 10. Bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia
 11. Praktyczna nauka jazdy
 12. Wiedza z zakresu wymagań wstępnych dla uczestników szkolenia

Dlaczego my?

Jeśli nadal zastanawiasz się czy wybrać szkolenie w naszej firmie to pamiętaj że:

 1. Kurs prowadzony jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami
 2. Posiadamy programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego
 3. Kurs prowadzony jest na profesjonalnym sprzęcie, na którym odbywał się będzie również egzamin przed komisja z Urzędu Dozoru Technicznego
 4. Kurs prowadzony przez instruktorów mających długoletnie doświadczenie zawodowe, posiadających szeroką wiedzę. Nasi instruktorzy to praktycy branżowi zaznajomieni z przepisami i zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi obsługi wózków widłowych.

Wymagania wstępne​

 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu z zakresu obsługi wózków widłowych
 • wykształcenie minimum podstawowe

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkań organizacyjnych

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Świadectwo kwalifikacyjne UDT – po zaliczonym egzaminie przed komisja Urzędu Dozoru Technicznego

Dodatkowo w cenie kursu​

notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dlaczego Kursor?

 • posiadamy wpis do RIS
 • posiadamy certyfikat jakości usług ISO
 • Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Ewidencja Placówek Kształcenia Ustawicznego (rejestr WUP)
 • Nasze zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami Urzędów Pracy.

Nasze doświadczenie w branży szkoleniowej

Uczymy już od

0 lat

Przeprowadziliśmy

0 + szkoleń

Absolwenci szkoleń

0 +

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.06/00031/2004

Zapisz się tutaj

Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content