Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kurs specjalisty ds. funduszy unijnych

Najbliższe terminy

Lublin

02.09.2024 (pon.), 16:00

Zamość

09.09.2024 (pon.), 16:00

Biała Podlaska

03.09.2024 (wt.), 16:00

Online

22.07.2024 (pon.), 09:00

Potwierdzone

KURSY REALIZUJEMY RÓWNIEŻ W KAŻDYM MIEŚCIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Informacje

Liczba godzin

40

Cena

Lublin: 2500 PLN
Zamość: 2500 PLN
Biała Podlaska: 2500 PLN
Online: 2500 PLN

Kurs dostępny bezpłatnie z dofinansowaniem KFS lub BUR

Dowiedz się więcej:
tel. 531 191 181
lub
tel. 500 177 049

Cel i korzyści ze szkolenia​

Szkolenie z dofinansowaniem z BUR znajdziesz:  Wyszukiwarka usług – Baza Usług Rozwojowych – PARP
Sprawdź aktualne terminy naboru BUR w poszczególnych województwach Dofinansowanie – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu systemu wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce oraz procesu tworzenia wniosków dotacyjnych i rozliczania w perspektywie finansowania na lata 2021 – 2027.

Specjalista ds. Funduszy Unijnych to profesjonalista zajmujący się pozyskiwaniem, zarządzaniem oraz sprawozdawczością w zakresie funduszy unijnych przeznaczonych na różnego rodzaju projekty i inicjatywy. Jego głównym celem jest efektywne wykorzystanie dostępnych środków z funduszy europejskich oraz zapewnienie zgodności działań
z obowiązującymi przepisami i normami. Specjalista ten może pracować zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, wspierając różnorodne instytucje i przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków na rozwój.

Zadania Specjalisty ds. Funduszy Unijnych:

 1. Analiza Dostępnych Funduszy:
  • Monitorowanie dostępności środków z funduszy unijnych.
  • Ocena możliwości pozyskania finansowania na konkretne projekty.
 1. Pozyskiwanie Funduszy:
  • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie.
  • Współpraca z instytucjami unijnymi i krajowymi w procesie aplikacyjnym.
 1. Zarządzanie Projektami:
  • Planowanie i realizacja projektów finansowanych z funduszy unijnych.
  • Monitorowanie postępów i zgodności z założeniami projektu.
 1. Sprawozdawczość i Audyt:
  • Przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizacji projektów.
  • Współpraca z audytorami podczas kontroli finansowych.
 1. Doradztwo i Szkolenia:
  • Udzielanie wsparcia i doradztwa beneficjentom dotacji.
  • Organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.

Cel ukończenia szkolenia dla specjalisty ds. funduszy unijnych:

 1. Zrozumienie Struktury i Zasad Funduszy Unijnych:
  • Zapoznanie się z różnymi rodzajami funduszy oraz ich zasadami funkcjonowania.
  • Zdolność do identyfikacji źródeł finansowania dla różnych rodzajów projektów.
 1. Umiejętność Opracowywania Wniosków o Dofinansowanie:
  • Opanowanie procesu przygotowywania kompletnych i skutecznych wniosków o dofinansowanie.
  • Znajomość procedur i formularzy aplikacyjnych.
 1. Zarządzanie Projektami Unijnymi:
  • Nabycie umiejętności planowania, implementacji i monitorowania projektów finansowanych z funduszy unijnych.
  • Zrozumienie kluczowych elementów zarządzania ryzykiem.
 1. Prawidłowa Sprawozdawczość i Audyt:
  • Nauka skutecznej i zgodnej z przepisami sporządzania raportów i sprawozdań.
  • Zrozumienie procesu audytu i współpracy z audytorami.
 1. Doradztwo i Szkolenia:
  • Rozwinięcie umiejętności udzielania wsparcia i doradztwa beneficjentom.
  • Przygotowanie do organizacji szkoleń w zakresie funduszy unijnych.
 1. Znajomość Aktualnych Trendów i Programów Unijnych:
  • Śledzenie zmian w polityce funduszy unijnych.
  • Znajomość najnowszych programów i możliwości finansowych.

Ukończenie szkolenia dla Specjalisty ds. Funduszy Unijnych zapewnia uczestnikowi niezbędne umiejętności do efektywnej pracy w obszarze pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi, co przekłada się na profesjonalne wsparcie dla różnych organizacji i przedsiębiorstw w realizacji projektów rozwojowych.

Oferujemy płatność w ratach dla wcześniejszych zapisów!

Program nauczania​

Podstawy wykorzystania środków unijnych w latach 2021 – 2027 – Wprowadzenie do funduszy unijnych

Struktura funduszy unijnych.

Podstawowe zasady alokacji środków.

Zasady  i obszary udzielania wsparcia finansowego.

 

Proces pozyskiwania funduszy

Analiza możliwości finansowania projektów.

Opracowywanie wniosków o dofinansowanie.

 

Zarządzanie projektem unijnym

Planowanie projektu.

Monitoring postępów i rozliczanie środków.

 

Prawidłowa sprawozdawczość i audyt

Sporządzanie raportów z realizacji projektów.

Współpraca z audytorami.

 

Doradztwo i szkolenia

Wsparcie beneficjentów dotacji.

Organizacja szkoleń dla potencjalnych beneficjentów.

 

Aktualne trendy i programy Unijne

Śledzenie zmian w polityce funduszy unijnych.

Przegląd aktualnych programów unijnych.

 

Studium przypadku i ćwiczenia praktyczne

Analiza rzeczywistych projektów unijnych.

Praktyczne ćwiczenia z opracowywania wniosków i raportów.

Wymagania wstępne​

Umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym.

Organizacja kursu​

Zajęcia odbywają się w dogodnych godzinach

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkań organizacyjnych

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

notatnik, długopis, teczka szkoleniowa,

Zapewniamy ciepłe i zimne napoje 😉

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dlaczego Kursor?

 • posiadamy wpis do RIS
 • posiadamy certyfikat jakości usług ISO
 • Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Ewidencja Placówek Kształcenia Ustawicznego (rejestr WUP)
 • Nasze zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami Urzędów Pracy.

Nasze doświadczenie w branży szkoleniowej

Uczymy już od

0 lat

Przeprowadziliśmy

0 + szkoleń

Absolwenci szkoleń

0 +

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.06/00031/2004

Zapisz się tutaj

Kurs specjalisty ds. funduszy unijnych
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content