Temat szkolenia

Agent celny (tylko online)

Najbliższe terminy

Biała Podlaska

28.09.2023 (czw.), 16:30

Informacje

Liczba godzin

60

Cena

Biała Podlaska: 720 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Unijnego kodeksu celnego, prawa celnego, prowadzenia dokumentacji celnej, handlowej i spedycyjnej, przygotowanie do pracy na stanowisku agenta celnego.

Program nauczania​

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Ordynacja podatkowa, ORD-IN, KIS
 • Unijny Kodeks Celny, WIT, WIP
 • Rozporządzenie  Delegowane  Komisji  (UE) nr 2015/2446
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2447
 • Prawo celne  wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
 • Wspólna Taryfa Celna (WTC) Unii Europejskiej
 • Zintegrowana Taryfa Unii Europejskiej (TARIC)
 • ISZTAR4
 • Taryfikacja i towaroznawstwo, stawki celne, dokumenty pochodzenia
 • Ustawa o podatku VAT i dokumenty
 • Rozporządzenie Rady (WE) ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych
 • Ustawa o podatku akcyzowym  i dokumenty, WIA
 • Zgłoszenie INTRASTAT- nowe obowiązki statystyczne
 • Warunki dostawy INCOTERMS 2010,2020
 • Dokumentacja obrotu towarowego, dokumentacja handlowa, celna, spedycyjna.
 • Ćwiczenia praktyczne w wypełnianiu zgłoszeniu zgłoszeń celnych, deklaracji dla podatku akcyzowego, deklaracji dla podatku VAT, zgłoszeń INTRASTAT oraz innych dokumentów

Wymagania wstępne​

 • wykształcenie minimum średnie

Organizacja kursu​

SZKOLENIE ONLINE, Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Dodatkowo w cenie kursu​

materiały ćwiczeniowe, druki, ustawy itp.

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Agent celny (tylko online)
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content