Temat szkolenia

Księgowość komputerowa

Najbliższe terminy

Zamość

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

60

Cena

Zamość: 1500 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia księgowości w firmie, z wykorzystaniem komputerowych systemów finansowo-księgowych.

Program nauczania​

 • Podstawy prawne z zakresu księgowości;
 • Stosowanie zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych;
 • Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia;
 • Konta księgowe, dokumentacja księgowa;
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej;
 • Przychody i koszty w kontekście ustawy o VAT;
 • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;
 • Zasady rozliczeń z ZUS;
 • Deklaracje podatkowe;
 • Obsługa komputerowych programów finansowo – księgowych.

Wymagania wstępne​

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows i podstawowa umiejętność obsługi pakietu biurowego (Word, Excel).

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Księgowość komputerowa
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content