Temat szkolenia

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL BASE

Najbliższe terminy

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

100

Cena

Zamość: 1444 PLN
Biała Podlaska: 1444 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami pracy z komputerem, nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w sieci Internet, zapoznanie
z obsługą arkuszy kalkulacyjnych i edytora tekstów.

Program nauczania​

  • podstawy pracy z komputerem
  • podstawy pracy w sieci
  • przetwarzanie tekstów
  • arkusze kalkulacyjne

Wymagania wstępne​

  • wykształcenie co najmniej podstawowe

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Certyfikat ECDL – po zdanym egzaminie

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały ćwiczeniowe do poszczególnych modułów

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL BASE
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content