Temat szkolenia

Kurs Sztuczna Inteligencja w Biznesie - Praktyczne Wprowadzenie do AI dla Początkujących.

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Online

22.04.2024 (pon.), 16:00

KURSY REALIZUJEMY RÓWNIEŻ W KAŻDYM MIEŚCIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Informacje

Liczba godzin

40

Cena

Lublin: – PLN
Zamość: – PLN
Biała Podlaska: – PLN
Online: 6000 PLN

Kurs dostępny bezpłatnie z dofinansowaniem KFS lub BUR

Dowiedz się więcej:
tel. 531 191 181
lub
tel. 500 177 049

Cel i korzyści ze szkolenia​

Szkolenie z dofinansowaniem z BUR znajdziesz: Wyszukiwarka usług – Baza Usług Rozwojowych – PARP 
Sprawdź aktualne terminy naboru BUR w poszczególnych województwach Dofinansowanie – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia podstawowych koncepcji sztucznej inteligencji (AI) i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), oraz ich zastosowań w różnych obszarach biznesu. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności korzystania z narzędzi AI, umożliwiające efektywne rozwiązywanie problemów biznesowych i innowacje. Dodatkowo, program ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie etyki i odpowiedzialnego wykorzystania technologii AI w kontekście zawodowym.

Udział w szkoleniu „Sztuczna Inteligencja w Biznesie – Praktyczne Wprowadzenie do AI dla Początkujących” przynosi szereg korzyści, które mogą mieć znaczący wpływ na rozwój zawodowy uczestników oraz efektywność i innowacyjność ich organizacji:

 1. Zrozumienie podstaw AI: Uczestnicy zdobędą solidne podstawy teoretyczne dotyczące sztucznej inteligencji i generatywnej sztucznej inteligencji, co jest kluczowe do dalszego eksplorowania tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny.
 2. Praktyczne zastosowania AI w biznesie: Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie, jak AI może być wykorzystywana do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych, zwiększania efektywności operacyjnej i wprowadzania innowacji.
 3. Nabycie umiejętności: Uczestnicy nauczą się, jak korzystać z narzędzi i technologii AI, co umożliwi im wdrażanie rozwiązań opartych na AI w swoich organizacjach.
 4. Rozwój kompetencji w projektowaniu promptów: Zdobyte umiejętności w zakresie prompt engineering pozwolą na efektywną komunikację z modelami AI, co jest szczególnie ważne w kontekście generowania treści, analizy danych i automatyzacji.
 5. Świadomość etyczna i regulacyjna: Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat etycznych i prawnych aspektów wykorzystania AI, co jest niezbędne do odpowiedzialnego wdrażania tych technologii.
 6. Przygotowanie do przyszłości: Szkolenie przygotowuje uczestników do pracy w coraz bardziej zinformatyzowanym i zautomatyzowanym środowisku, pomagając im pozostać na bieżąco z najnowszymi trendami i rozwojem technologicznym.
 7. Uniwersalność i dostępność: Kurs jest zaprojektowany tak, aby był dostępny i zrozumiały dla osób z różnych branż i na różnych stanowiskach, co sprzyja interdyscyplinarnemu podejściu do nauki i innowacji.

Korzyści te sprawiają, że szkolenie stanowi cenną inwestycję w rozwój osobisty i zawodowy, otwierając drzwi do licznych możliwości wykorzystania AI w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i prowadzenia bardziej efektywnego biznesu.

Program nauczania​

Aby skutecznie opanować możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w pracy przedsiębiorczej, kluczowe jest zaprojektowanie programu szkolenia, który równoważy teorię z praktyką, zapewniając jednocześnie dogłębne zrozumienie fundamentów AI oraz umiejętność stosowania tej wiedzy w realnych scenariuszach biznesowych.

Program Szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do AI i GenAI

 • Definicje, kluczowe pojęcia, historia i rozwój AI.
 • Przegląd przypadków użycia AI i GenAI w życiu codziennym.

Moduł 2: Zastosowanie GenAI w Biznesie

 • Analiza case studies sukcesów i niepowodzeń.
 • Dyskusje grupowe na temat potencjalnych zastosowań GenAI w branżach uczestników.

Moduł 3: Narzędzia Generatywnej Sztucznej Inteligencji

 • Przegląd narzędzi AI dla treści, grafiki, dźwięku i wideo.
 • Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi AI do tworzenia konkretnych projektów.

Moduł 4: Głębokie Zrozumienie ChatGPT

 • Możliwości ChatGPT-4 i różnice między wersjami.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem ChatGPT do rozwiązywania problemów biznesowych.

Moduł 5: Zaawansowane Funkcje i Możliwości ChatGPT-4

 • Przegląd zaawansowanych funkcji, w tym generowania grafik i analizy danych.
 • Praktyczne zastosowanie zaawansowanych funkcji w projektach.

Moduł 6: Prompt Engineering i Praktyczne Zastosowania ChatGPT-4

 • Podstawy i techniki prompt engineering.
 • Warsztaty projektowania efektywnych promptów i scenariuszy użycia ChatGPT w biznesie.

Moduł 7: Etyka i Prawne Aspekty AI

 • Omówienie etycznych wyzwań, regulacji prawnych i praw autorskich związanych z AI.

Moduł 8: Integracja AI w Procesach Biznesowych

 • Strategie integracji AI w istniejących procesach biznesowych.
 • Planowanie i projektowanie rozwiązań AI dostosowanych do potrzeb uczestników.

Moduł 9: Przyszłość AI i Trendy Technologiczne

 • Dyskusja na temat przyszłych trendów w AI i ich potencjalnego wpływu na różne sektory.

Wymagania wstępne​

Aby uczestnicy mogli w pełni skorzystać ze szkolenia „Sztuczna Inteligencja w Biznesie – Praktyczne Wprowadzenie do AI dla Początkujących” i osiągnąć zakładane cele edukacyjne, ważne jest ustalenie pewnych wymagań wstępnych.
Oto zalecane wymagania, które powinien spełniać potencjalny uczestnik:

Wiedza Ogólna i Umiejętności

 • Podstawowa znajomość obsługi komputera: Uczestnik powinien być zaznajomiony z podstawowymi funkcjami systemów operacyjnych i umieć sprawnie korzystać z przeglądarki internetowej, edytora tekstu oraz podstawowych narzędzi biurowych.
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji biznesowych: Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania przedsiębiorstw, procesów biznesowych i branży, w której uczestnik pracuje, będzie pomocna w zrozumieniu zastosowań AI w kontekście biznesowym.
 • Umiejętność analitycznego myślenia: Zdolność do logicznego rozumowania i analizowania problemów pomoże w zrozumieniu złożonych koncepcji związanych z AI oraz w projektowaniu skutecznych zapytań (promptów) do modeli językowych.

Postawa i Zaangażowanie

 • Otwartość na naukę: AI jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, a zrozumienie jej koncepcji i zastosowań wymaga otwartości umysłu i gotowości do ciągłego uczenia się.
 • Zaangażowanie czasowe: Uczestnik powinien być gotów poświęcić wymaganą liczbę godzin na aktywny udział w szkoleniu oraz na samodzielną pracę i ćwiczenia praktyczne.

Organizacja kursu​

Szkolenie online będzie zorganizowane w następujący sposób:

 1. Platforma e-learningowa: Uczestnik uzyskuje dostęp do platformy e-learningowej,
 2. Podczas szkolenia trener przeprowadza prezentacje na żywo, odpowiadając na pytania uczestnika i omawia trudne zagadnienia.
 3. Ćwiczenia i zadania: Uczestnik wykonuje praktyczne zadania związane z tematyką szkolenia, które są oceniane przez prowadzącego.
 4. Egzamin końcowy: Po zakończeniu wszystkich modułów uczestnik zdaje egzamin końcowy, który sprawdza zrozumienie i opanowanie materiału szkoleniowego.

Taki sposób organizacji szkolenia online pozwala na elastyczność w dostępie do materiałów, interaktywność oraz możliwość uczenia się w dogodnym czasie i miejscu dla uczestników.

Szkolenie odbędzie się na platforma zoom

Warunki techniczne szkolenia na platformie Zoom:

 1. Sprzęt komputerowy:
  • Wymagany komputer z dostępem do Internetu wraz z kamerą oraz kamerą.
 2. Przeglądarka internetowa
  • Zalecane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.
 3. Stabilne połączenie internetowe:
 4. Platforma Zoom:
  • Konieczne pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji Zoom przed szkoleniem.
  • Aktywne konto Zoom (możliwość utworzenia bezpłatnego konta).
 5. Dźwięk i słuchawki:
  • Zalecane użycie słuchawek z mikrofonem dla lepszej jakości dźwięku.
  • Sprawdzenie działania dźwięku przed rozpoczęciem szkolenia.
 6. Przygotowanie przed sesją:
  • Testowanie sprzętu i połączenia przed planowanym szkoleniem.
  • Zapewnienie cichego miejsca pracy dla minimalizacji zakłóceń.
 7. Zaplanowane przerwy:
  • Uwzględnienie krótkich przerw w grafiku dla odpoczynku uczestnika

Zapewnienie powyższych warunków technicznych umożliwi płynny przebieg szkolenia na platformie Zoom, zminimalizuje zakłócenia i zagwarantuje efektywną interakcję między prowadzącym a uczestnikiem

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dlaczego Kursor?

 • posiadamy wpis do RIS
 • posiadamy certyfikat jakości usług ISO
 • Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Ewidencja Placówek Kształcenia Ustawicznego (rejestr WUP)
 • Nasze zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami Urzędów Pracy.

Nasze doświadczenie w branży szkoleniowej

Uczymy już od

0 lat

Przeprowadziliśmy

0 + szkoleń

Absolwenci szkoleń

0 +

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.06/00031/2004

Zapisz się tutaj

Kurs Sztuczna Inteligencja w Biznesie – Praktyczne Wprowadzenie do AI dla Początkujących.
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content