Temat szkolenia

Operator koparkoładowarki

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

19.06.2023 (pon.), 16:00

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

134

Cena

Lublin: 2700 PLN
Zamość: 1990 PLN
Biała Podlaska: 2200 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu „Operator koparko-ładowarek”. Ponadto celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych w zakresie objętym szkoleniem, potwierdzonych standardową procedurą oceny.

Program nauczania​

 • BHP ogólne
 • ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych
 • użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek
 • technologia robót realizowanych koparkoładowarkami
 • zajęcia praktyczne wykonywane koparkoładowarkami

Wymagania wstępne​

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)
 • Książeczka operatora maszyn roboczych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych).

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Operator koparkoładowarki
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content