Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Operator koparki jednonaczyniowej kl. 3

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

KURSY REALIZUJEMY RÓWNIEŻ W KAŻDYM MIEŚCIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Informacje

Liczba godzin

134

Cena

Lublin: 2700 PLN
Zamość: 2700 PLN
Biała Podlaska: 2700 PLN

Kurs dostępny bezpłatnie z dofinansowaniem KFS lub BUR

Dowiedz się więcej:
tel. 531 191 181
lub
tel. 500 177 049

Cel i korzyści ze szkolenia​

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu „Operator koparki jednonaczyniowej”. Ponadto celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych w zakresie objętym szkoleniem, potwierdzonych standardową procedurą oceny.

Program nauczania​

 • użytkowanie eksploatacyjne
 • dokumentacja techniczna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy elektrotechniki
 • silniki spalinowe
 • elementy hydrauliki
 • budowa koparki jednonaczyniowej
 • technologia robót
 • zajęcia praktyczne

Wymagania wstępne​

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dlaczego Kursor?

 • posiadamy wpis do RIS
 • posiadamy certyfikat jakości usług ISO
 • Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Ewidencja Placówek Kształcenia Ustawicznego (rejestr WUP)
 • Nasze zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami Urzędów Pracy.

Nasze doświadczenie w branży szkoleniowej

Uczymy już od

0 lat

Przeprowadziliśmy

0 + szkoleń

Absolwenci szkoleń

0 +

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.06/00031/2004

Zapisz się tutaj

Operator koparki jednonaczyniowej kl. 3
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content