Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Kurs cyberbezpieczeństwa

Najbliższe terminy

Lublin

13.07.2024 (sob.), 09:00

Zamość

06.07.2024 (sob.), 09:00

Biała Podlaska

20.07.2024 (sob.), 09:00

Online

12.07.2024 (pt.), 09:00

KURSY REALIZUJEMY RÓWNIEŻ W KAŻDYM MIEŚCIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Informacje

Liczba godzin

16

Cena

Lublin: 2000 PLN
Zamość: 2000 PLN
Biała Podlaska: 2000 PLN
Online: 2000 PLN

Kurs dostępny bezpłatnie z dofinansowaniem KFS lub BUR

Dowiedz się więcej:
tel. 531 191 181
lub
tel. 500 177 049

Cel i korzyści ze szkolenia​

Szkolenie z dofinansowaniem z BUR znajdziesz: Wyszukiwarka usług – Baza Usług Rozwojowych – PARP
Sprawdź aktualne terminy naboru BUR w poszczególnych województwach Dofinansowanie – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagrożeniami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji z praktycznym podejściem do wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach prawa, a także zgodnie ze standardami ISO/IEC 27001. Omówione zostaną najistotniejsze ryzyka związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych i najczęstsze zagrożenia w cyberprzestrzeni służące do przetwarzania danych i informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych wraz z najlepszymi praktykami zabezpieczania – implementacja zabezpieczeń wdrażanych w celu minimalizacji ryzyk i podatności związanych z ochroną przetwarzanych danych.  Ponadto szkolenie ma również uzmysłowić uczestnikom podstawowe obowiązki i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, a także sankcje (nie tylko finansowe) wynikające z braku ich przestrzegania.

Korzyści ze Szkolenia:

Zwiększenie świadomości, istoty i znaczenia zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Udział w tym szkoleniu może przynieść Ci szereg korzyści, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

Oferujemy płatność w ratach dla wcześniejszych zapisów!

Program nauczania​

1) Obowiązki związane z przetwarzaniem danych i informacji prawnie chronionych:
a) wymogi zachowania poufności w umowach z kontrahentami oraz powierzanie danych osobowych do przetwarzania z uwzględnieniem obowiązków podmiotu przetwarzającego na przykładach praktycznych,
b) zasady i procedury udostępniania danych, w tym danych osobowych,
c) odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych prawnie chronionych, o szczególnym znaczeniu strategicznym, w tym danych osobowych,
d) wymogi prawne i obowiązki, a także dobre praktyki związane z wystąpieniem incydentu bezpieczeństwa informacji lub naruszenia danych osobowych oraz konsekwencje prawne dla kierownictwa w tym zakresie,

2) Identyfikacja, analiza i zarzadzanie ryzykami w bezpieczeństwie informacji. Źródła i rodzaje zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji oraz ich klasyfikacja w oparciu o możliwe zdarzenia i straty dla organizacji/instytucji,

3) Praktyczne podejście do analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji,

4) Najlepsze praktyki zabezpieczeń – na co należy zwracać uwagę przetwarzając informacje chronione metodą tradycyjną oraz za pomocą urządzeń takich jak komputer stacjonarny, laptop, smartphone, tablet, zewnętrzne nośniki danych, a także stosując nowe technologie itp.,

5) Bezpieczeństwo informacji, a nowe technologie: sztuczna inteligencja, biometria.

6) Odpowiedzialność oraz wskazówki dla użytkowników systemów teleinformatycznych w ramach codziennej pracy przy przetwarzaniu danych oraz z uwzględnieniem wykonywania pracy w formie zdalnej.

7) Omówienie zmian przepisów prawa pracy dotyczących pracy zdalnej i badania trzeźwości pracowników na przykładach praktycznych,

8) Warsztaty praktyczne – case study w trakcie szkolenia.

Wymagania wstępne​

brak

Organizacja kursu​

Zajęcia odbywają się w dogodnych godzinach

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkań organizacyjnych

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

notatnik, długopis, teczka szkoleniowa,

Zapewniamy ciepłe i zimne napoje 😉

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dlaczego Kursor?

  • posiadamy wpis do RIS
  • posiadamy certyfikat jakości usług ISO
  • Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty
  • Ewidencja Placówek Kształcenia Ustawicznego (rejestr WUP)
  • Nasze zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami Urzędów Pracy.

Nasze doświadczenie w branży szkoleniowej

Uczymy już od

0 lat

Przeprowadziliśmy

0 + szkoleń

Absolwenci szkoleń

0 +

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.06/00031/2004

Zapisz się tutaj

Kurs cyberbezpieczeństwa
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content