Temat szkolenia

Sekretarka – asystentka

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

05.06.2023 (pon.), 16:00

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

40

Cena

Lublin: 439 PLN
Zamość: 500 PLN
Biała Podlaska: 500 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi sekretariatu, pracy administracyjno-biurowej, obsługi urządzeń biurowych i peryferyjnych.

Program nauczania​

  • zagadnienia z psychologii i socjologii pracy
  • zasady efektywnej komunikacji
  • obsługa klienta, kultura pracy
  • organizacja pracy administracyjno-biurowej — sekretariat
  • obsługa urządzeń biurowych
  • korzystanie z urządzeń peryferyjnych
  • elementy prawa i ekonomiki firm

Wymagania wstępne​

  • wykształcenie co najmniej średnie
  • podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows i podstawowa umiejętność obsługi pakietu biurowego (Word, Excel).

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Sekretarka – asystentka
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content