Temat szkolenia

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

16.06.2023 (pt.), 08:00

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

8

Cena

Lublin: 109 PLN
Zamość: 150 PLN
Biała Podlaska: 150 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Pierwsza pomoc przedmedyczna to podstawowa opieka medyczna udzielana osobom poszkodowanym lub chorym w nagłych sytuacjach, zanim dotrą one do profesjonalnej pomocy medycznej. Celem pierwszej pomocy jest zapewnienie jak najwyższych szans na przeżycie i minimalizowanie ryzyka dalszych powikłań.

Podczas kursu uczestnicy zaktualizują wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w zakresie niezbędnym do ratowania życia i zdrowia człowieka. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy i właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Program nauczania​

 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 2. Bezpieczeństwo ratownika- posiadanie wiedzy na temat HIV I AIDS.
 3. Wezwanie pomocy. Postępowanie w sytuacji utraty przytomności.
 4. Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Zadławienia. Zatrucia.
 5. Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego, dziecka, niemowlaka.
 6. Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć.
 7. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran.
 8. Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego ( m.in. padaczka, cukrzyca, zawał serca, podtopienia, utonięcia, ukąszenia i użądlenia).
 9. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem defibrylatora AED i fantomu.

Dlaczego my?

Jeśli nadal zastanawiasz się czy wybrać szkolenie w naszej firmie to pamiętaj że:

 1. Podczas szkolenia wykorzystujemy fantomy, które monitorują jakość wykonywanych czynności i umożliwiają ocenę efektywności resuscytacji dostępną na Twoim urządzeniu mobilnym.
 2. Zajęciach prowadzone w sposób praktyczny – scenariusze odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje, z jakimi spotykamy się podczas udzielania pierwszej pomocy.
 3. Indywidualne podejście podczas szkolenia zapewnienia optymalny proces uczenia się, dostosowany do potrzeb, zdolności i preferencji uczestników. Umożliwia to bardziej efektywne przyswajanie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.
 4. Wykładowcy – nasi wykładowcy to ratownicy medyczni, lekarze z długoletnim stażem w prowadzeniu szkoleń i pokazów medycznych. Szkolenia z Pierwszej Pomocy to żywa opowieść o ich doświadczeniach w trakcie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a przytaczane historie z pracy służb ratowniczych, to niezapomniane i inspirujące przykłady w trakcie zajęć praktycznych.
 5. Zaufali nam:
  m.in. Urząd Miasta w Lublinie, MPWiK, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, ArcelorMittal Poland, UMCS, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jak również wiele innych instytucji publicznych, prywatnych podmiotów i osób indywidualnych, którzy licznie uczestniczą w kursach.

Wymagania wstępne​

Szkolenia z pierwszej pomocy są przeznaczone dla każdego, kto jest zainteresowany zdobyciem podstawowej wiedzy i umiejętności udzielania pomocy w nagłych sytuacjach. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych czy zawodowych.

Na szkolenia zapraszamy:

Osoby indywidualne, instytucje, rodziców, opiekunów dzieci, nauczycieli, pracowników biur, firm, restauracji czy innych miejsc pracy, studentów, uczniów.

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkań organizacyjnych.

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Dodatkowo w cenie kursu​

notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content