Temat szkolenia

Kadry i płace

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

18.12.2023 (pon.), 16:30

Biała Podlaska

12.12.2023 (wt.), 16:20

Informacje

Liczba godzin

45

Cena

Lublin: 599 PLN
Zamość: 1000 PLN
Biała Podlaska: 850 (grupa 4 osobowa) PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Kurs kadry i płace pozwala zdobyć wiedzę z zakresu prawa pracy, umów o pracę, wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Poszerzenie swojej wiedzy w tych obszarach pozwoli Ci lepiej zrozumieć i efektywniej zarządzać kwestiami związanymi z kadrami i płacami.

Na kursie uczestnicy będą uczyć się m.in.:

  • prawnych aspektów związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników,
  • przygotowania dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • wyliczania wynagrodzeń i podatków,
  • prowadzenia rejestru czasu pracy,
  • obsługi systemów wynagrodzeń i kadrowych,
  • rozwiązywania problemów związanych z kadrami i płacami.

Kurs kadry i płace jest szczególnie ważny dla osób, które chcą pracować w dziale HR, a także dla właścicieli małych firm, którzy samodzielnie chcą prowadzić sprawy związane z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników. Praktyczne aspekty kursu pozwalają uczestnikom nauczyć się konkretnych umiejętności, które mogą zastosować w swojej codziennej pracy.

Program nauczania​

  1. Elementy prawa pracy
  2. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
  3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  4. Naliczanie wynagrodzeń
  5. Oceny pracownicze
  6. Podatki
  7. Obsługa programów kadrowo-płacowych Płatnik/Symfonia/Insert

Dlaczego my?

Jeśli nadal zastanawiasz się czy wybrać szkolenie w naszej firmie to pamiętaj że:

  1. Kurs prowadzony jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z kadrami i płacami.
  2. Małe grupy – uczestnicy mają większą możliwość interakcji i zadawania pytań to sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału i aktywniejszemu uczestnictwu w dyskusjach.
  3. Zajęcia praktyczne prowadzone są na komputerowych programach kadrowo-płacowych. Uczestnicy mają możliwość aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań i zdobywania praktycznego doświadczenia.
  4. Wykładowcy –kurs prowadzony przez profesjonalistów z doświadczeniem w dziedzinie kadr i płac. Wykładowcy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa pracy, systemów wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Wymagania wstępne​

Uczestnicy powinni posiadać podstawowe umiejętności związane z obsługą komputera i korzystaniem z programów biurowych. Na kurs zapraszamy wszystkie osoby, które chcą pogłębiać wiedzę w tym obszarze.

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkań organizacyjnych

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Kadry i płace
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content