Temat szkolenia

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

60

Cena

Lublin: 1000 + egzamin PLN
Zamość: 1000 + egzamin PLN
Biała Podlaska: 1000 + egzamin PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Celem kursu opiekun osób starszych i chorych jest  wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i wiedzę, aby skutecznie opiekować się osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Szkolenie ma na celu uświadomienie opiekunom specyficznych potrzeb i wyzwań związanych z opieką nad osobami starszymi. Podczas kursu nauczysz się rozpoznawać fizyczne, emocjonalne i społeczne potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.

Szkolenie skupia się na zapewnieniu bezpiecznego i odpowiedniego środowiska dla osób starszych. Nauczysz się technik zapobiegania upadkom, podstawowej opieki nad zdrowiem i bezpieczeństwem, stosowania pomocy technicznych i innych umiejętności niezbędnych do zapewnienia właściwej opieki.

Ważnym celem szkolenia jest nauka skutecznej komunikacji z osobami starszymi. Podczas kursu przedstawione zostaną techniki radzenia sobie z trudnościami komunikacyjnymi, w jaki sposób wykazywać empatię i budować pozytywne relacje.

Szkolenie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych obejmować będzie naukę praktycznych umiejętności, takich jak pomaganie w ubieraniu się, karmienie, higienie osobistej, przygotowywaniu posiłków, prowadzeniu domu i organizowaniu czasu wolnego.

Kolejnym bardzo istotnym elementem kursu jest zrozumienie chorób i stanów zdrowotnych. Opiekunowie uczą się o najczęstszych chorobach i schorzeniach występujących u osób starszych, jak również oznakach i objawach, na które należy zwracać uwagę. Szkolenie obejmuje również podstawową wiedzę na temat leków, pierwszej pomocy i opieki w nagłych przypadkach.

Podczas kursu opiekunowie uczą się, jak dbać o swoje własne zdrowie fizyczne i emocjonalne, radzić sobie ze stresem, budować wsparcie społeczne i utrzymywać równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Kurs spełnia wymagania programu asystencji osobistej – asystent osoby niepełnosprawnej

Program nauczania​

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Zagadnienia pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – podstawy
 • Utrzymywanie czystości w otoczeniu podopiecznego. Usprawnienie podopiecznego w obrębie łóżka i mieszkania
 • Psychologiczne i pedagogiczne aspekty opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi
 • Podstawy gerontologii
 • Mobilność – znaczenie ruchu, metody usprawniania, aktywizacja ruchowa podopiecznego. Sprzęt rehabilitacyjny pomocny w stanach leżących
 • Pomoc w funkcjonowaniu w życiu społecznym

Dlaczego my?

Jeśli nadal zastanawiasz się czy wybrać szkolenie w naszej firmie to pamiętaj:

 1. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów i szkoleń.
 2. Wykładowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wiedzę, dzięki czemu skutecznie przekazują informacje i umiejętności potrzebne w pracy opiekuna. Nasi wykładowcy to pracownicy DPS, lekarze, pielęgniarki, którzy na co dzień pracują z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, znają potrzeby takich osób i chętnie dzielą się wiedzą z uczestnikami kursu.
 3. Posiadamy Certyfikat ISO dzięki czemu możesz być pewien, że szkolenie opiekun osób starszych i chorych spełnia normy dotyczące jakości i nasze usługi szkoleniowe świadczone są na wysokim poziomie.
 4. Posiadamy profesjonalny sprzęt – symulatory, fantomy, łóżka rehabilitacyjne, które umożliwiają praktyczne ćwiczenie i doskonalenie umiejętności w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku. Sprzęt ten pozwala na zwiększanie pewności siebie przed praktyką na pacjentach.

Wymagania wstępne​

Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych skierowany jest do osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy w tym zakresie. Aby uczestniczyć w kursie musisz mieć Ukończone 18 lat.

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkań organizacyjnych

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Po ukończonym kursie odbędzie się egzamin zewnętrzny nadający kwalifikacje.

Dodatkowo w cenie kursu​

notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content