Temat szkolenia

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL PROFILE

Najbliższe terminy

Zamość

Trwa rekrutacja...

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

20

Cena

Zamość: 443 PLN
Biała Podlaska: 443 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Zapoznanie uczestników szkolenia z jednym z modułów ECD, tj. podstawami pracy z komputerem, pracy w sieci Internet, arkuszy kalkulacyjnych i edytora tekstów.

Program nauczania​

Jeden wybrany moduł ECDL:

  • B1 – podstawy pracy z komputerem
  • B2 – podstawy pracy w sieci
  • B3 – przetwarzanie tekstów
  • B4 – arkusze kalkulacyjne

Wymagania wstępne​

  • wykształcenie co najmniej średnie

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Certyfikat ECDL – po zdanym egzaminie

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały ćwiczeniowe do poszczególnych modułów

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL PROFILE
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content