Temat szkolenia

Księgowość małych i średnich firm

Najbliższe terminy

Lublin

11.06.2024 (wt.), 16:30

Zamość

13.06.2024 (czw.), 16:30

Biała Podlaska

19.06.2024 (śr.), 16:30

Online

13.06.2024 (czw.), 16:30

KURSY REALIZUJEMY RÓWNIEŻ W KAŻDYM MIEŚCIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Informacje

Liczba godzin

60

Cena

Lublin: 1700 PLN
Zamość: 1700 PLN
Biała Podlaska: 1700 PLN
Online: 1700 PLN

Kurs dostępny bezpłatnie z dofinansowaniem KFS lub BUR

Dowiedz się więcej:
tel. 531 191 181
lub
tel. 500 177 049

Cel i korzyści ze szkolenia​

Szkolenie z dofinansowaniem z BUR znajdziesz:Wyszukiwarka usług – Baza Usług Rozwojowych – PARP

Sprawdź aktualne terminy naboru BUR w poszczególnych województwach Dofinansowanie – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Dostarczenie  kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia skutecznej księgowości w przedsiębiorstwach tego typu. Celem kursu jest wyposażenie uczestników w solidne podstawy rachunkowości oraz praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), fakturowania oraz obsługi programów komputerowych wspomagających proces księgowania. Naszym celem jest także dostarczenie uczestnikom pewności siebie w obszarze księgowości, umożliwiając zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Dążymy do tego, aby nasi kursanci byli przygotowani do efektywnego działania na rynku biznesowym, poprzez umożliwienie im zdobycia niezbędnych umiejętności nie tylko teoretycznych, ale również praktycznych, które są kluczowe dla sukcesu w dziedzinie księgowości dla małych i średnich firm.

Po ukończeniu szkolenia „Księgowość dla małych i średnich firm”, uczestnicy osiągną  następujące efekty uczenia się:

Wiedza:

  • Zrozumienie podstawowych pojęć i zasad księgowości stosowanych w małych i średnich firmach.
  • Znajomość procedur prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatku VAT.
  • Świadomość wymogów formalnych dotyczących fakturowania i dokumentacji księgowej.
  • Znajomość podstaw obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości.

Umiejętności:

  • Umiejętność prowadzenia dokładnej ewidencji zdarzeń gospodarczych i dokumentacji księgowej.
  • Umiejętność samodzielnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, w tym wypełniania dokumentów księgowych.
  • Zdolność do samodzielnego rozliczania podatku VAT oraz sporządzania deklaracji podatkowych.
  • Umiejętność wystawiania faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Zdolność do obsługi programów komputerowych wspomagających prowadzenie księgowości.

Kompetencje:

  • Kompetencje organizacyjne w zakresie zarządzania dokumentacją księgową i terminowym wywiązywaniem się z zadań księgowych.
  • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji związanych z rozliczaniem podatków i obsługą księgowości.
  • Kompetencje interpersonalne, takie jak umiejętność efektywnej komunikacji z klientami, dostawcami i instytucjami finansowymi.
  • Gotowość do ciągłego doskonalenia w dziedzinie księgowości poprzez śledzenie zmian w przepisach podatkowych i technologicznych innowacji w obszarze programów księgowych.

Program nauczania​

 

Moduł 1: Wprowadzenie do księgowości

 • Podstawy dokumentacji księgowej: rodzaje dokumentów, ich znaczenie i funkcje.
 • Zasady prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Moduł 2: Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • Praktyczne aspekty prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
 • Metody ujmowania przychodów i kosztów.
 • Dokumentacja niezbędna do poprawnego prowadzenia księgi.

Moduł 3: Rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT)

 • Podstawy prawne rozliczania VAT w Polsce.
 • Zasady naliczania i rozliczania VAT.
 • Ewidencja dokumentów VAT.
 • Rozliczenia VAT w programach księgowych.

Moduł 4: Fakturowanie

 • Rola faktury w procesie obrotu gospodarczego.
 • Wymogi formalne faktur.
 • Przykłady wystawiania faktur VAT.
 • Fakturowanie elektroniczne.

Moduł 5: Obsługa programów do prowadzenia księgi

 • Zapoznanie z popularnymi programami do prowadzenia księgowości.
 • Praktyczne szkolenie z obsługi wybranego oprogramowania.
 • Tworzenie raportów i zestawień z programu księgowego.

Wymagania wstępne​

 

Wykształcenie co najmniej średnie: Uczestnicy powinni posiadać wykształcenie średnie lub jego równoważnik, co zapewni podstawową znajomość zagadnień matematycznych oraz ogólnej wiedzy z zakresu edukacji formalnej.

Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w systemie Windows: Uczestnicy powinni mieć podstawową znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows, co obejmuje umiejętność korzystania z myszki, klawiatury, nawigacji w systemie plików oraz znajomość podstawowych funkcji systemowych.

Podstawowa umiejętność obsługi pakietu biurowego (Word, Excel): Uczestnicy powinni znać podstawowe funkcje pakietu biurowego Microsoft Office, w szczególności programów Word i Excel. Umiejętność tworzenia prostych dokumentów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych będzie przydatna podczas kursu.

Posiadanie wymienionych umiejętności wstępnych pozwoli uczestnikom efektywnie korzystać z komputerowych narzędzi księgowości oraz lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Wymagania te zapewniają również, że uczestnicy są przygotowani do aktywnego udziału w kursie i maksymalnie wykorzystają możliwości uczenia się.

 

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały ćwiczeniowe do poszczególnych modułów

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dlaczego Kursor?

 • posiadamy wpis do RIS
 • posiadamy certyfikat jakości usług ISO
 • Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Ewidencja Placówek Kształcenia Ustawicznego (rejestr WUP)
 • Nasze zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami Urzędów Pracy.

Nasze doświadczenie w branży szkoleniowej

Uczymy już od

0 lat

Przeprowadziliśmy

0 + szkoleń

Absolwenci szkoleń

0 +

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.06/00031/2004

Zapisz się tutaj

Księgowość małych i średnich firm
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content