Temat szkolenia

Kasjer walutowy

Najbliższe terminy

Zamość

11.12.2023 (pon.), 09:00

Potwierdzone

Informacje

Liczba godzin

8

Cena

Zamość: 800 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy kasjera walutowego.

Miejscem pracy kasjera walutowego najczęściej jest:

 • punkt wymiany walut np. kantor,
 • bank,
 • poczta,
 • agencja finansowa,
 • inna instytucja, zajmująca się obrotem krajowymi i zagranicznymi znakami pieniężnymi.

Program nauczania​

 • Organizacja stanowiska kasjersko – dysponenckiego
 • Rozporządzenie ministra finansów z dnia 24.09.2004 r w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji  i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • Prawo dewizowe “w pigułce” dla kasjerów walutowych
 • Metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych
 • Metody identyfikacji walut obcych
 • Fałszerskie techniki zastępcze
 • Banknoty i monety wybranych państw świata
 • banknoty i monety Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn.
 • monety euro
 • banknoty euro
 • Specjalne rozwiązania graficzne
 • Zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych
 • Rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych
 • Waluta europejskiej unii gospodarczej i walutowej – euro
 • Europejski system banków centralnych – polityka monetarna
 • Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
 • Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Terroryzm i metody jego finansowania
 • Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle międzynarodowym
 • Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe, listy sankcyjne
 • Nietypowe działania Klientów
 • Rola i zadania instytucji obowiązanych
 • Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Krajowa ocena ryzyka
 • Wybrane metody weryfikacji kontrahenta
 • Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji
 • Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF
 • Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
 • Kontrola instytucji obowiązanych
 • Kary pieniężne i sankcje administracyjne
 • Biblioteka AML
 • Zawiadomienie prokuratora
 • Zawiadomienie GIIF o transakcjach podejrzanych
 • Przykłady transakcji podejrzanych w działalności kantorowej

Wymagania wstępne​

brak

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z osobą zainteresowaną podczas rozmowy telefonicznej.

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Kasjer walutowy
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content