Temat szkolenia

F-gazy - szkolenie nadające uprawnienie

Najbliższe terminy

Lublin

07.06.2024 (pt.), 08:00

Zamość

14.06.2024 (pt.), 08:00

Biała Podlaska

21.06.2024 (pt.), 09:00

KURSY REALIZUJEMY RÓWNIEŻ W KAŻDYM MIEŚCIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Informacje

Liczba godzin

16

Cena

Lublin: 1500+400 zł egzamin PLN
Zamość: 1500+400 zł egzamin PLN
Biała Podlaska: 1500+400 zł egzamin PLN

Kurs dostępny bezpłatnie z dofinansowaniem KFS lub BUR

Dowiedz się więcej:
tel. 531 191 181
lub
tel. 500 177 049

Cel i korzyści ze szkolenia​

Sprawdź aktualne terminy naboru BUR w poszczególnych województwach Dofinansowanie – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Uprawnienia F-gazowe – certyfikat kategorii I, są wymagane od personelu przeprowadzającego:

 • likwidację,
 • kontrolę szczelności,
 • instalację,
 • konserwację,
 • serwisowanie,
 • naprawę,

w odniesieniu do:

 • stacjonarnych urządzeń chłodniczych,
 • stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych,
 • pomp ciepła,
 • agregatów samochodów ciężarowych – chłodni i przyczep chłodni
  zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń oraz urządzeń ruchomych.

EGZAMIN W  MIEJSCU ODBYWANIA KURSU

Program nauczania​

 • podstawy termodynamiki z zakresu chłodnictwa
 • komponenty instalacji chłodniczych
 • czynniki chłodnicze
 • odzysk czynników chłodniczych, wpływ fluorowanych czynników chłodniczych na środowisko
 • warsztaty: REAL Alternatives Europe
 • regulacje prawne dot. F-gazów z zakresu chłodnictwa
 • kontrole szczelności, dokumentowanie w praktyce
 • bezpieczny montaż, obsługa i konserwacja. Materiały instalacyjne stosowane w chłodnictwie.
 • automatyka, osprzęt i aparatura instalacji chłodniczych

Wymagania wstępne​

Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, osoby zajmujące się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzające pod względem wycieków te urządzenia oraz prowadzące odzysk tych substancji lub gazów z tych urządzeń muszą posiadać odpowiedni „Certyfikat dla personelu”.

Nasze szkolenie kierujemy do personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelności układów i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Certyfikat F-gazy

 

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dlaczego Kursor?

 • posiadamy wpis do RIS
 • posiadamy certyfikat jakości usług ISO
 • Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Ewidencja Placówek Kształcenia Ustawicznego (rejestr WUP)
 • Nasze zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami Urzędów Pracy.

Nasze doświadczenie w branży szkoleniowej

Uczymy już od

0 lat

Przeprowadziliśmy

0 + szkoleń

Absolwenci szkoleń

0 +

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.06/00031/2004

Zapisz się tutaj

F-gazy – szkolenie nadające uprawnienie
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content