Temat szkolenia

Obsługa kas fiskalnych oraz prawa i obowiązki kasjera

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

18.12.2023 (pon.), 09:00

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

8

Cena

Lublin: 250 PLN
Zamość: 250 PLN
Biała Podlaska: 250 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Zajęcia praktyczne prowadzone są na najnowszych urządzeniach (nowych), które spełniają wszystkie i aktualne wymogi Ministerstwa Finansów np. wprowadzenie do paragonu identyfikacji klienta (NIP, REGON, PESEL), kopia elektroniczna, podłączenie do Internetu itp.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, który uprawnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w obszarze: znajomości praw i obowiązków kasjera oraz praktycznej obsługi kas fiskalnych.

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom bez trudu przekonasz potencjalnego pracodawcę, że warto rozpatrzyć kandydaturę osoby posiadającej ponadprzeciętna wiedzę (teoretyczną i praktyczną), która chroni go przed błędami skutkującymi odpowiedzialnością karnoskarbową. Natomiast sam, poza niewątpliwą atrakcyjnością na współczesnym – wymagającym – rynku pracy, staniesz się świadomym konsumentem.

Program nauczania​

  1. Podstawowe pojęcia fiskalne: podatnik, fiskalizacja, urządzenia fiskalne, urządzenia peryferyjne, pamięć fiskalna, moduł fiskalny, drukarka, wyświetlacz, transakcja, paragon fiskalny, faktura i podatek VAT, raporty fiskalne i poglądowe, identyfikacja kasjera i klienta, wpłata, wypłata, waga, terminal płatniczy, formy płatności, programowanie, PLU, PTU, logo fiskalne, numery (unikatowy, fabryczny, ewidencyjny), plomby i plombownice, serwis fiskalny – prawa i obowiązki, przegląd techniczny, kontrola skarbowa itd.
  2. Omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
  3. Prawa i obowiązki podatnika/kasjera w praktyce
  4. Proces obsługi klienta przy pomocy urządzeń fiskalnych oraz odpowiedzialność podatnika/kasjera
  5. Budowa urządzenia fiskalnego, podstawowe podzespoły, włączanie, praca, wyłączanie i konserwacja urządzenia fiskalnego
  6. Praktyczna obsługa kas fiskalnych: sprzedaż pojedynczych towarów i usług, mnożenie, ważenie, wycofanie transakcji, storno, wstawienie do paragonu identyfikacji klienta itd.
  7. Praktyczna obsługa kas fiskalnych: obliczanie i wydawanie reszty, wpłata i wypłata do i z kasy, wymiana rolek papierowych, zmiana czasu, archiwizacja danych itd.
  8. Praktyczna obsługa kas fiskalnych: raporty obowiązkowe i poglądowe (dobowy, miesięczny, okresowy, stanu kasy, obrotu, towarów, łańcuchowy itd.)

Wymagania wstępne​

brak

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dodatkowo w cenie kursu​

skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Obsługa kas fiskalnych oraz prawa i obowiązki kasjera
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content