Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Najbliższe terminy

Lublin

01.07.2024 (pon.), 16:30

Zamość

01.07.2024 (pon.), 16:30

Biała Podlaska

01.07.2024 (pon.), 16:30

KURSY REALIZUJEMY RÓWNIEŻ W KAŻDYM MIEŚCIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

Informacje

Liczba godzin

280 (w tym 80 godzin praktyk)

Cena

Lublin: 2000 PLN
Zamość: 2000 PLN
Biała Podlaska: 2500 PLN

Kurs dostępny bezpłatnie z dofinansowaniem KFS lub BUR

Dowiedz się więcej:
tel. 531 191 181
lub
tel. 500 177 049

Cel i korzyści ze szkolenia​

Szkolenie z dofinansowaniem z BUR znajdziesz: Wyszukiwarka usług – Baza Usług Rozwojowych – PARP

Celem kursu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego i odpowiedzialnego pełnienia roli opiekuna dzieci w tych placówkach. Kurs przygotuje uczestników do pełnienia funkcji opiekuna w sposób odpowiedzialny, empatyczny i zgodny z najlepszymi praktykami w zakresie.

Podczas kursu zapoznasz się z różnymi aspektami rozwoju dzieci, w tym fizycznymi, emocjonalnymi, społecznymi i poznawczymi. Zdobędziesz wiedzę na temat typowych etapów rozwoju dzieci, jak dostosować opiekę i działania do ich indywidualnych potrzeb.

Kurs skupia się na zapewnieniu bezpiecznego i zdrowego środowiska dla dzieci. Uczestnicy dowiadują się o podstawowych zasadach pierwszej pomocy, higieny, żywienia oraz sposobach minimalizowania ryzyka wypadków i zachorowań.

W żłobku lub klubie dziecięcym ważne jest stworzenie stymulującego środowiska, które wspiera rozwój dzieci. Podczas kursu poznasz techniki planowania i organizowania zajęć, rozwijania umiejętności poznawczych, twórczych i społecznych u dzieci oraz wykorzystywania różnych materiałów i zasobów edukacyjnych.

Po ukończeniu kursu będziesz wiedzieć w jaki sposób zapewnić dzieciom wsparcie emocjonalne, poznasz techniki radzenia sobie z emocjami dzieci, budowania ich pewności siebie i tworzenia atmosfery akceptacji i zrozumienia.

Opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym często muszą nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami. Kurs będzie obejmować szkolenie z umiejętności komunikacyjnych, sposobów budowania zaufania, rozwiązywania konfliktów i współpracy z rodzinami.

 

Program zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

14 czerwca 2022 r. wydano decyzję nr 23/2022 zatwierdzającą następujący program szkolenia:

 • program 280 godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Program nauczania​

1. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

 • a) adaptacja jako rezultat rozwoju
 • b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 • c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 • d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

 

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 • a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • b) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 • c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 • e) mechanizmy rozwoju dziecka

 

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 • d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 • e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka-zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
 • f) wprowadzenie dziecka w kulturę
 • g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

 

4. Kompetencje opiekuna dziecka

 • a) odpowiedzialność prawna opiekuna
 • b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
 • c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 • e) emisja głosu

 

5. Praktyka zawodowa

 

Dlaczego my?

Jeśli nadal zastanawiasz się czy wybrać szkolenie w naszej firmie to pamiętaj:

 1. Jesteśmy liderem organizacji szkoleń „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”, pierwsza akredytacje ministerialną uzyskaliśmy w 2012 roku.
 2. Wykładowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wiedzę, dzięki czemu skutecznie przekazują informacje i umiejętności potrzebne opiekunom w żłobku. Kurs prowadzony jest przez:
 • psychologów specjalizujących się w dziedzinie rozwoju dziecka i psychologii dziecięcej, którzy posiadają wiedzę na temat emocjonalnych i społecznych potrzeb dzieci oraz umiejętności wspierania ich rozwoju psychologicznego
 • pedagogów  doświadczonych w pracy z małymi dziećmi, którzy rozumieją specyfikę żłobków oraz klubów dziecięcych i posiadają wiedzę na temat rozwoju i edukacji dzieci.
 • lektorów, logopedów, specjalistów ds. języka i komunikacji  którzy uczą skutecznych technik komunikacyjnych i sposobów wspierania rozwoju mowy u małych dzieci.
 • ratowników medycznych, pielęgniarki doświadczonych w pracy z dziećmi do lat 3, którzy dzielą się swoją wiedzą w zakresie pierwszej pomocy, higieny, żywienia oraz sposobach minimalizowania ryzyka wypadków i zachorowań.
 1. Ponad 70% naszych kursantów otrzymało prace po ukończeniu kursu.

Wymagania wstępne​

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest skierowany do osób, które są zainteresowane pracą z małymi dziećmi i chcą zdobyć odpowiednie umiejętności i wiedzę potrzebną do pełnienia roli opiekuna w tych placówkach. Kurs kierujemy także do osób, które chcą zmienić swoją karierę i zacząć pracować w dziedzinie opieki nad dziećmi. Aby uczestniczyć w kursie musisz mieć wykształcenie minimum średnie.

Organizacja kursu​

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkań organizacyjnych

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydano na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368).

Dodatkowo w cenie kursu​

notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Dlaczego Kursor?

 • posiadamy wpis do RIS
 • posiadamy certyfikat jakości usług ISO
 • Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty
 • Ewidencja Placówek Kształcenia Ustawicznego (rejestr WUP)
 • Nasze zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia jest zgodne z wymogami Urzędów Pracy.

Nasze doświadczenie w branży szkoleniowej

Uczymy już od

0 lat

Przeprowadziliśmy

0 + szkoleń

Absolwenci szkoleń

0 +

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.06/00031/2004

Zapisz się tutaj

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content