Temat szkolenia

Rejestratorka medyczna

Najbliższe terminy

Lublin

Trwa rekrutacja...

Zamość

12.06.2023 (pon.), 08:30

Biała Podlaska

Trwa rekrutacja...

Informacje

Liczba godzin

30

Cena

Lublin: 550 PLN
Zamość: 550 PLN
Biała Podlaska: 427 PLN

Cel i korzyści ze szkolenia​

Celem kursu rejestratorki medycznej jest zapewnienie uczestnikom odpowiednich umiejętności i wiedzy potrzebnej do wykonywania różnych zadań administracyjnych w środowisku medycznym. Kurs przygotuje uczestników do skutecznego pełnienia roli rejestratorki medycznej, zapewniając im niezbędne umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywania swoich obowiązków w placówkach medycznych.

Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z podstawą terminologią medyczną, która jest niezbędna do prawidłowego zrozumienia dokumentów medycznych, diagnoz i procedur. Na kursie uczestnicy będą poznawać również systemy informatyczne używane w placówkach medycznych, takie jak elektroniczne systemy zapisu pacjentów i programy do rozliczeń. W trakcie zajęć uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia, przechowywania i zarządzania dokumentami w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Rejestratorki medyczne często mają bezpośredni kontakt z pacjentami, odpowiadają na telefony, umawiają wizyty i udzielają informacji. Kurs obejmować będzie naukę komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Podczas kursu poruszane zostaną tematy związane z zasadami prywatności pacjenta, etyką zawodową i przepisami dotyczącymi ochrony danych medycznych.

Program nauczania​

 1. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych
 2. Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku rejestracji medycznej
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej
 4. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych a dokumentacja medyczna
 5. Prawa Pacjenta
 6. Profesjonalna obsługa pacjenta
 7. Skuteczne wykorzystywanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 8. Zarządzanie czasem i zadaniami
 9. Zapobiegać i reagować na sytuacje trudne w obsłudze
 10. Marketing służby zdrowia
 11. Zdobywanie rekomendacji

Dlaczego my?

Jeśli nadal zastanawiasz się czy wybrać szkolenie w naszej firmie to pamiętaj że:

 1. U nas pracujesz w małych grupach – uczestnicy mają większą możliwość interakcji i zadawania pytań to sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału i aktywniejszemu uczestnictwu w dyskusjach.
 2. Podczas zajęć praktycznych zapoznasz się z systemami informatycznymi stosowanymi w placówkach medycznych, nauczysz się obsługiwać programy do rejestracji pacjentów, prowadzić dokumentację medyczną, a także zarządzać elektronicznymi systemami zapisu pacjentów.
 3. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom bez trudu przekonasz potencjalnego pracodawcę, że warto rozpatrzyć Twoją kandydaturę – osoby posiadającej wiedzę (teoretyczną i praktyczną), która chroni go przed dodatkowymi kosztami związanymi z przygotowaniem Cię do pracy na stanowisku rejestratorki medycznej.
 4. Kurs prowadzony jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami
 5. Wykładowcy –kurs prowadzony przez profesjonalistów, którzy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu praw pacjentów, umiejętności interpersonalnych, profesjonalnej obsługi pacjentów.

Wymagania wstępne​

Uczestnicy powinni posiadać podstawowe umiejętności związane z obsługą komputera i korzystaniem z programów biurowych. Na kurs zapraszamy wszystkie osoby, które chcą pogłębiać wiedzę w tym obszarze.

Organizacja kursu​

 Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkań organizacyjnych

Certyfikat ukończenia kursu​

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Dodatkowo w cenie kursu​

notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Termin może ulec zmianie, jeżeli szkolenie nie posiada oznaczenia "potwierdzone".

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zapisz się tutaj

Rejestratorka medyczna
Wybierz miasto
Dane uczestnika
Kontakt
Skip to content