Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR

praca dla instruktora jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców KURSOR w Lublinie

kursy indywidualne i weekendowe
Rozpoczęcie kolejnej edycji kursu prawa jazdy planujemy na 13.12.2018 r. (czwartek). Zapraszamy!
Rozpoczęcie kolejnej weekendowej edycji kursu prawa jazdy planujemy na 14.12.2018 r. (piątek). Zapraszamy!

Uwaga, ważne!

W związku z wejściem w życie 19 stycznia 2013 r. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prosimy o zarejestrowanie — przed zapisem na kurs — profilu kandydata na kierowcę (PKK) w Urzędzie Miasta lub starostwie właściwym dla miejsca zameldowania. Należy tam się zgłosić (najlepiej osobiście) z dowodem tożsamości (np. dowodem osobistym), wynikiem badań lekarskich potwierdzającym brak przeciwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz jednym zdjęciem.

W przypadku wykupienia co najmniej 10 dodatkowych godzin jazdy istnieje możliwość negocjacji ceny!

Kurs podstawowy

Kurs weekendowy

Kurs indywidualny

*) Cena kursu przy wykonaniu badań lekarskich za pośrednictwem OSK KURSOR.

W tej cenie kursant otrzymuje również:

Zapraszamy do zapisów na jazdy w ramach kursu oraz doszkalające na samochodzie Škoda Fabia**).

**) Od 15.12.2011 r. egzaminy praktyczne na kat. B prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie odbywają się samochodem Škoda Fabia Hatchback.

Godziny jazd są dopasowywane indywidualnie do potrzeb kursanta: mogą się odbywać w każdy dzień tygodnia w godz. 6:00—22:00. Nauka jazdy odbywa się na samochodach takich samych, jak na egzaminie państwowym. W ostatnich godzinach szkolenia jazdy odbywają się trasami egzaminacyjnymi wybieranymi przez egzaminatorów. Rezerwowanie jazd odbywa się telefonicznie pod numerem 515 152 432 w godzinach pracy ośrodka. Czekamy na telefony od Państwa!

Kadrę stanowią instruktorzy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć teoretycznych i praktycznych oraz jazd doskonalących przed egzaminem państwowym.

Oferujemy również jazdy uzupełniające (doszkalające) oraz szkolenia dodatkowe.

Cena godziny jazdy uzupełniającej (doszkalającej) przed egzaminem wynosi 50 zł.