logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Aktualności

Kalendarz egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. – część pisemna

08.06.2020 (poniedziałek)

język polski, poziom podstawowy – godz. 9.00

KURSOR, ul. Narutowicza 66

08.06.2020 (poniedziałek)

język polski, poziom rozszerzony – godz. 14.00

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

09.06.2020 (wtorek)

matematyka, poziom podstawowy – godz. 9.00

KURSOR, ul. Narutowicza 66

10.06.2020 (środa)

język angielski, poziom podstawowy – godz. 9.00

KURSOR, ul. Narutowicza 66

15.06.2020 (poniedziałek)

matematyka, poziom rozszerzony – godz. 09.00

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

16.06.2020 (wtorek)

wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony – godz. 14.00

KURSOR, ul. Narutowicza 66

19.06.2020 (piątek)

geografia, poziom rozszerzony – godz. 09.00

KURSOR, ul. Narutowicza 66

22.06.2020 (poniedziałek)

język rosyjski, poziom podstawowy – godz. 9.00

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

22.06.2020 (poniedziałek)

język rosyjski, poziom rozszerzony – godz. 14.00

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

24.06.2020 (środa)

historia, poziom rozszerzony – godz. 14.00

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury