logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sygnalista - nowe obowiązki pracodawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Duże zmiany w ustawie śmieciowej (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 22.09.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i jej wpływ na egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.09.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Wydatkowanie subwencji i dotacji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych i niesamorządowych. Art. 8 i art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 22.09.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych – nowelizacja od 5 października 2021r. Postępowanie administracyjne w czasie epidemii Covid-19 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dyrektor szkoły/ przedszkola w roli pracodawcy. Realizacja zadań z zakresu prawa pracy w związku rokiem szkolnym 2021/2022.Kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność i skuteczność działań kadrowych dyrektora gminnej jednostki oświatowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zmiany w nadzorze pedagogicznym – plan nadzoru pedagogicznego dyrektora po zmianach (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.09.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady nadawania, znoszenia, zmiany nazw miejscowości, ulic oraz adresów (nr porządkowe) z uwzględnieniem nowego rozporządzenia w sprawie emuia (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.09.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line E-TW – problemy praktyczne. Egzekucja administracyjna w nowym wydaniu. Jak i co zmieniło się w postępowaniu egzekucyjnym po wprowadzeniu elektronicznych tytułów wykonawczych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 24.09.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych. Nowe obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa. Międzyzakładowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zmiany w statutach kas zapomogowo-pożyczkowych. Nowe obowiązki zarządu KZP. Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie ustawy (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 27.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, podlegających zgłoszeniu do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza/prezydenta). Zasady opracowania i wdrożenia procedury kontroli (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 27.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.09.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa – rozdziały podmiotowe i usługowe, rozliczanie dotacji w rozdziale, wydatki bieżące i majątkowe w planowaniu i wykonaniu budżetu 2021/2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.09.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Wycinka zieleni w 2021r. -omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo, zmiana dotycząca konserwatora zabytków (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w świetle najnowszych zmian prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Inwestycje Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w budżecie i w księgowości jednostek realizujących zadania inwestycyjne (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek od nieruchomości od podstaw (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO – szkolenie dla osób rozpoczynających prace z SIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Inwentaryzacja w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie – program szkolenia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.10.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Aktualizacja dotacji oświatowych w 2021r (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 07.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady sprawozdawczości budżetowej – „RB-tka” za trzeci kwartał 2021 roku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.10.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Duże zmiany w ustawie śmieciowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.10.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Vat a wykonywanie budżetu na kontach księgowych budżetu, urzędu, jednostek – jak prawidłowo księgować Vat z budżecie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.10.2021 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej - szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z SIO w JST (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Księgowość budżetowa szkół, przedszkoli i placówek z uwzględnieniem specyfikacji rozliczeń Vat (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.10.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.10.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Należności budżetowe i weryfikacja prawdopodobieństwa ich uzyskania w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.10.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin oraz dyrektorów szkół w związku z realizacją, dokumentowaniem i kontrolą obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szczególnym czasie trwania epidemii oraz możliwości zastosowania edukacji administracyjnej wobec niespełniania obowiązku szkolnego i nauki, w tym z uwzględnieniem zmiennych formach kształcenia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.10.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zaangażowanie a zobowiązanie w rachunkowości budżetowej 2021 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.10.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Doręczenia elektroniczne i ich wpływ na kpa. Nowelizacja ustawy i zmiany terminów wejścia w życie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.10.2021 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Finanse i rachunkowość Komend Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w praktyce (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Regulowanie stanu prawnego nieruchomości (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Księgowość i sprawozdawczość zadań zleconych w roku 2021 – typowe nieprawidłowości w rozliczaniu zadań zleconych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak redagować dokumenty urzędowe zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności cyfrowej (standardem WCAG 2.1)? – szkolenie dla redaktorów formularzy, zestawień, raportów, pism urzędowych i administratorów Biuletynów Informacji Publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.10.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Aktualna problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.10.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak redagować treści na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności (standardem WCAG 2.1)? – szkolenie dla redaktorów i administratorów stron www i mediów społecznościowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.10.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3-dniowe kompleksowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.10.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 18

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Podróże służbowe w jednostkach oświatowych. Delegowanie i rozliczanie podróży służbowych nauczycieli i innych pracowników szkoły/przedszkola/ placówki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.10.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dochody – przychody, wydatki – koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w rachunkowości budżetowej 2021 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.10.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2021 w czasach pandemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek rolny i leśny od podstaw. Postępowanie podatkowe, w tym doręczenia elektroniczne po 1 października 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Finanse publiczne i zastosowanie klasyfikacji budżetowej w planowaniu i wykonywaniu budżetu agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej, dysponenta Państwowego Funduszu Celowego, państwowej osoby prawnej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego. Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania od wniosku do decyzji©” (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona Danych Osobowych (RODO) w edukacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.10.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rachunkowość budżetowa państwowej i samorządowej instytucji kultury w 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.10.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.10.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowych uprawnień organizacji ekologicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian od 5 października 2021r. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line PLAN KONT NA ROK 2021/22 – ujednolicenie dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowań organ/urząd/jednostka (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.11.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2021 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia