logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line Nowa organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu – implementacja przepisów o obowiązku zatrudnienia specjalistów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.08.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Gorący posiłek w szkole - nowe obligatoryjne od 1 września 2022 zadanie dla szkół podstawowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 16.08.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Opłata za śmieci z nieruchomości rekreacyjnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.08.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa i jej zmiany (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.08.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 roku. Obowiązki dyrektora i samorządu, realizacja zadania, obliczanie standardów zatrudnienia pedagogów, psychologów, logopedów (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 18.08.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Naruszenie stanu wód na gruncie- prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie, problemy, praktyki, orzecznictwo (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.08.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Tworzenie dostępnych dokumentów i formularzy zgodne ze standardem WCAG 2.1 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.08.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Letnie warsztaty inwestycji i środków trwałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.08.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 990 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Inwestycje i środki trwałe w jednostkach budżetowych po zmianach klasyfikacji budżetowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.08.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2022 roku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Organizacja wyżywienia w szkołach i przedszkolach z zastosowanie aktualnych przepisów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady stosowania klasyfikacji budżetowej do prawidłowej ewidencji dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zbywanie lokali mieszkalnych z publicznego zasobu nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.08.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady rachunkowości instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych – typowe nieprawidłowości w zakresie ustalania wyniku finansowego i rozliczania dotacji bieżących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.08.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kasy zapomogowo pożyczkowe. Jakie działania podjąć, aby być zgodnym z nową ustawą? Jak napisać statut? Jak przeprowadzić walne zebranie członków kasy krok po kroku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.08.2022 r. (czwartek), godz. 08.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowelizacja ustawy o SIO. System Informacji Oświatowej w roku 2022 jako narzędzie w pozyskiwaniu środków finansowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.08.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe zasady finansowania i rozliczania remontów, inwestycji szkół przedszkoli i placówek oświatowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.08.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych – nowe obowiązki gmin (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.08.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa i jej zmiany (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.08.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Praktyczne porady dla gospodarujących odpadami, w tym odpadami budowlanymi i drogowymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatkowa pomoc publiczna oraz pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.08.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.08.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 199 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.08.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.08.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Doręczenia elektroniczne (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.08.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Gorący posiłek w szkole - nowe obligatoryjne od 1 września 2022 zadanie dla szkół podstawowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.08.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej dla osób rozpoczynających pracę z systemem w jednostkach samorządu terytorialnego. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 31.08.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Rozliczenie dofinansowania obniżenia opłaty otrzymanego od ZUS przez gminy i żłobki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 31.08.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe obowiązki gmin, jednostek komunalnych oraz pozostałych podmiotów wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.09.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.08.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa i jej zmiany (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.09.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Opłaty publiczno-prawne i cywilno-prawne w gospodarce nieruchomości i przestrzennej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.09.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Gorący posiłek w szkole - nowe obligatoryjne od 1 września 2022 zadanie dla szkół podstawowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek od środków transportowych w 2022 roku Wymiar i pobór podatku od środków transportowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3- dniowe kompleksowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 18

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe zasady finansowania i rozliczania remontów, inwestycji szkół przedszkoli i placówek oświatowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.09.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy udzielaniu i dochodzeniu zwrotu bonifikaty od ceny zbycia w gospodarce nieruchomościami publicznymi. Przegląd najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.09.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak opisywać kwestie zapewniania dostępność w zamówieniach publicznych ? – obowiązki podmiotów publicznych od 6 września 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Organizacja pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty i kierunków polityki oświatowej państwa (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady stosowania klasyfikacji budżetowej do prawidłowej ewidencji dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.09.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.09.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 199 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Doręczenia elektroniczne i zmiany kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z 5 października 2021 r. i 7 lipca 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.09.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO w edukacji: kompleksowe 2-dniowe szkolenie. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.09.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Praktyczne problemy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji ustawy „śmieciowej” (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.09.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady rachunkowości instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych – typowe nieprawidłowości w zakresie ustalania wyniku finansowego i rozliczania dotacji bieżących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Jak dokonać kontroli spełniania obowiązku dla dzieci przybywających z zagranic? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady rachunkowości instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych – typowe nieprawidłowości w zakresie ustalania wyniku finansowego i rozliczania dotacji bieżących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO w prawie pracy, ZFSS oraz Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych w 2022 r (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.09.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Rozliczenie dofinansowania obniżenia opłaty otrzymanego od ZUS przez gminy i żłobki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.09.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line „Wywłaszczenie” przez ograniczenie korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Praktyka, orzecznictwo, poglądy organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.09.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa i jej zmiany (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.09.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa i jej zmiany (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.09.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Podpis elektroniczny i inne metody weryfikacji tożsamości w administracji publicznej, bezpieczna i prawidłowa komunikacja elektroniczna (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatki: rolny, leśny i od nieruchomości dla początkujących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.09.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe zasady finansowania i rozliczania remontów, inwestycji szkół przedszkoli i placówek oświatowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.09.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.09.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 199 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa i jej zmiany (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.09.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.09.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek od środków transportowych od „A” do „Z” w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.10.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady rachunkowości instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych – typowe nieprawidłowości w zakresie ustalania wyniku finansowego i rozliczania dotacji bieżących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.10.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.10.2022 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia