logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.08.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja obiektów budowlanych w podatku od nieruchomości – budowle, budynki, instalacje oraz urządzenia budowlane - co i dlaczego? (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 05.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy segregacji odpadów komunalnych oraz kontrola kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.08.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady nadawania, znoszenia, zmiany nazw miejscowości, ulic oraz adresów (nr porządkowe) z uwzględnieniem nowego rozporządzenia w sprawie emuia (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 10.08.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO – szkolenie dla osób rozpoczynających prace z SIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.08.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line E-TW jako podstawowy dokument egzekucyjny. Kolejne nowe rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021 r. Obowiązki i prawa wierzyciela w tym zakresie. Postępowanie egzekucyjne po 1 lipca 2021 r. a ustawa o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 16.08.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line VAT a wykonanie budżetu po zmianach w zakresie JPK, MPP, TP, GTU. Dysponowanie na kontach VAT, kwalifikowalność VAT w inwestycjach realizowanych z RFIL (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.08.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Finanse i rachunkowość Komend Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w praktyce (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.08.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Naruszenie stanu wód na gruncie. Prawidłowe prowadzenie postępowań wód na gruncie. Prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie. Problemy, praktyki, orzecznictwo (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 18.08.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3-dniowe kompleksowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.08.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 18

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.08.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej - szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z SIO w JST (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 19.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w świetle informacji pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i najnowszego orzecznictwa (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 19.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.08.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w świetle najnowszych zmian prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.08.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.08.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty podatków lokalnych, a także udzielanie ulg w zakresie należności cywilnoprawnych w 2021 r. Co dalej, po 30 czerwca 2021 r. z programami pomocowymi dla przedsiębiorców? Najnowsze orzecznictwo (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.08.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.08.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ustawa o doręczeniach elektronicznych i zmiany w KPA (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.08.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego w ustawie o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.08.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Finanse publiczne dla przewodniczących rad i sejmików, radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków – kompendium wiedzy o finansach publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej gmin, powiatów, województw (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.08.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki UE dla Polski w nowym okresie programowania 2021-2027 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.08.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.08.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Uporządkowanie księgowań szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.08.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Duże zmiany w ustawie śmieciowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.08.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rozliczanie podatku VAT w projektach OZE (przydomowe oczyszczalnie, instalacje solarne, kotły CO, instalacje fotowoltaiczne) (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 27.08.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO – szkolenie dla osób rozpoczynających prace z SIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 31.08.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Finansowo – księgowe aspekty ustalania i poboru opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego w 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.09.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.09.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Księgowość i sprawozdawczość zadań zleconych w roku 2021 r. Zadania zlecone w jednostce realizującej zadanie i w organie finansowym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.09.2021 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona Danych Osobowych (RODO) w edukacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.09.2021 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Użytkowanie wieczyste, VAT, opłata przekształceniowa w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2021r – odmienne od orzeczenia TSUE wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące opłat niepodatkowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3-dniowe kompleksowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 18

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2021 r. Problemy, praktyki, wymiana doświadczeń, orzecznictwo. Zmiany od 13.05.2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa oświatowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.09.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej - szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z SIO w JST (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Standard WCAG 2.1 w praktyce. Zasady dostępności cyfrowej i jej weryfikacji – strony internetowe i aplikacje mobilne dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja obiektów budowlanych w podatku od nieruchomości – budowle, budynki, instalacje oraz urządzenia budowlane - co i dlaczego? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych -najważniejsze dokumenty obowiązujące w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przykłady procedur, regulaminów, pism, wzorów dokumentów wewnętrznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.09.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy segregacji odpadów komunalnych oraz kontrola kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.09.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO – szkolenie dla osób rozpoczynających prace z SIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.09.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego w ustawie o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.09.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Duże zmiany w ustawie śmieciowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.09.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i jej wpływ na egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.09.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych – nowelizacja od 5 października 2021r. Postępowanie administracyjne w czasie epidemii Covid-19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.09.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.09.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady nadawania, znoszenia, zmiany nazw miejscowości, ulic oraz adresów (nr porządkowe) z uwzględnieniem nowego rozporządzenia w sprawie emuia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.09.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Projekt ustawy o kasach zapomogowo pożyczkowych - projekt ustawy. Nowe obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa. Międzyzakładowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zmiany w statutach kas zapomogowo-pożyczkowych. Nowe obowiązki zarządu KZP. Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.09.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Duże zmiany w ustawie śmieciowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.10.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.10.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.10.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2021 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia