logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.06.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola zarządcza w Domu Pomocy Społecznej w czasie COVID-19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.06.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Postępowanie administracyjne w pracy dyrektora szkoły/ przedszkola. KPA w oświacie. Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego jako konsekwencja wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Urlopy w jednostkach oświatowych- wszystko, co należy wiedzieć o uprawnieniach, zasadach udzielania i rozliczania urlopów w szkole/w przedszkolu (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 28.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe/składnica akt (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.06.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ – „RB-tka” za pierwsze półrocze 2021 roku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.06.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady nadawania, znoszenia, zmiany nazw miejscowości, ulic oraz adresów (nr porządkowe) z uwzględnieniem projektu nowego rozporządzenia w sprawie emuia (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 29.06.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Opłaty za śmieci - najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.07.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.07.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dokument elektroniczny w urzędzie - procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem z uwzględnieniem obsługi platformy ePUAP, problemów w czasie epidemii oraz doręczeń elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.07.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.07.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3-dniowe kompleksowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.07.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 18

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.07.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.07.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w świetle najnowszych zmian prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.07.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kurs: Prawo zamówień publicznych dla początkujących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.07.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 700 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line E-TW jako podstawowy dokument egzekucyjny. Kolejne nowe rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021 r. Obowiązki i prawa wierzyciela w tym zakresie. Postępowanie egzekucyjne po 1 lipca 2021 r. a ustawa o doręczeniach elektronicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.07.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.07.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT na kontach księgowych budżetu, urzędu, jednostek i zakładów Budżetowych – kwalifikowalność Vat w inwestycjach realizowanych z RFIL, nowe możliwości dysponowania środkami na kontach VAT, zmiany JPK w zakresie MPP, TP, GTU, terminów płatności oraz „biała lista” w praktyce (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.07.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Projekt ustawy o kasach zapomogowo pożyczkowych - projekt ustawy. Nowe obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa. Międzyzakładowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zmiany w statutach kas zapomogowo-pożyczkowych. Nowe obowiązki zarządu KZP. Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.07.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.07.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.07.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Budowa, przebudowa, remont, przebudowa, ochrona drogi w rachunkowości budżetowej zarządców dróg (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.07.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.07.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.07.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.07.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowych uprawnień organizacji ekologicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.07.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.07.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.08.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.08.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.08.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.09.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.09.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2021 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia