logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line Sposoby skutecznych eksmisji z lokali mieszkalnych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 18.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona danych (RODO) w kadrach i księgowości (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 19.01.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, PPK, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interopercyjności, informacja publiczna a RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.01.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 750 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy ocenowej i wejściu w życie nowego Rozporządzenia OOŚ (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Obowiązki informacyjne dyrektora jednostki oświatowej w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Wymiar podatków i opłat lokalnych w 2021 r. z uwzględnieniem regulacji podatkowych zawartych w tarczy 6.0 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Praca zdalna a RODO; naruszenia ochrony danych, krajowe ramy interopercyjności, audyty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rozliczenie podmiotowych dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego i wynagrodzenia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line JAK NAPISAĆ PLAN KONT NA ROK 2021 - zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.01.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek od środków transportowych w 2021 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych. Postępowanie w czasie COVID-19 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 25.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3 - dniowe kompleksowe warsztaty. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 24

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sporządzanie w BDO sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Koordynator dostępności - obowiązki i zadania (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 26.01.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania opłat adiacenckich i renty planistycznej po ostatnich zmianach KPA oraz z uwzględnieniem ograniczeń związanych z epidemią (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.01.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 5

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Prawo pracy w realizacji zadań dyrektora jako kierownika zakładu pracy i przełożonego służbowego wszystkich pracowników. Praktyczne zagadnienia kadrowe i organizacyjne w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze zmiennymi formami pracy szkoły/przedszkola, w tym funkcjonowania w reżimie sanitarnych i nauką zdalną w czasie epidemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Obowiązki dyrektorów szkół oraz JST w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej - kontrola zarządcza jako sposób na JAKOŚĆ w oświacie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady rachunkowości budżetowej i finansów publicznych obowiązujące w 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, PPK, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interopercyjności, informacja publiczna a RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 750 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sklep internetowy wobec rozszerzenia uprawnień konsumenckich po 1 stycznia 2021 roku. W jaki sposób wdrożyć w działalności e-commerce nowe regulacje przyznające części przedsiębiorców uprawnienia konsumenta? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.01.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w związku z obowiązującym stanem epidemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, PPK, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interopercyjności, informacja publiczna a RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 750 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Problematyka zwierząt w kontekscie zadan gminy i powiatu wraz z omówieniem planowanej nowelizacji ustawy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego w okresie pandemii COVID-19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.02.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady sporządzania jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego za rok 2020 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.02.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona danych (RODO) w kadrach i księgowości (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.02.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy ocenowej i wejściu w życie nowego Rozporządzenia OOŚ (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.02.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Praca zdalna a RODO; naruszenia ochrony danych, krajowe ramy interopercyjności, audyty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.02.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.02.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, PPK, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interopercyjności, informacja publiczna a RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 750 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych - w świetle ustawy prawo oświatowe (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 08.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line JAK NAPISAĆ WZORCOWY PLAN KONT NA ROK 2021 - zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla specyfiki działalności (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.02.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona danych (RODO) w kadrach i księgowości (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.02.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola dotacji podmiotowych w systemie oświaty - sprawnie i skutecznie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.02.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Praca zdalna a RODO; naruszenia ochrony danych, krajowe ramy interopercyjności, audyty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.02.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe w kontekście analizy sprawozdawczości SIO1 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.02.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line II nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym – zmiany od dnia 20 lutego 2021 roku. Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi. Nowe koszty upomnienia!!! Omówienie nowych obowiązujących od 20 lutego 2021 roku przepisów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości publicznych i obciążanie należnościami za bezumowne korzystanie z nieruchomości (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.02.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.02.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dotacje oświatowe w praktyce jst. Tworzenie uchwał dotacyjnych oraz zasady obliczania udzielania, rozliczania i kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.02.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 5

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przebieg egzekucji administracyjnej po zmianach – rola i obowiązki wierzyciela/organu egzekucyjnego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rozliczenia finansowe miedzy gminami za wychowanie przedszkolne – sprawnie i skutecznie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak przygotować dokumentację przetargową wg. nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej. Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z aplikacją. Aktywne uczestnictwo – warsztaty na systemie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.02.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych - w świetle ustawy prawo oświatowe (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.02.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Założenia do szczegółowej organizacji roku szkolnego 2021/2022 w tym arkusza organizacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.02.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022- racjonalnie i skutecznie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.03.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022- racjonalnie i skutecznie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.03.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.03.2021 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia