logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line Praktyczne aspekty wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 26.10.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kodeks Postępowania Administracyjnego. Postępowanie administracyjne w dobie epidemii Covid 19 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 26.10.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok i projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.10.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 27.10.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 5

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Inwentaryzacja roczna - metody i terminy jej przeprowadzania (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 27.10.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 28.10.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Budżet szkolno-przedszkolny 2021. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej – zadania JST, kontrola danych wprowadzanych przez szkoły/placówki oświatowe w kontekście analizy sprawozdawczości SIO1 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 29.10.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Umorzenia/amortyzacja 2020 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.10.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Budżet szkolno-przedszkolny 2021. O czym warto pamiętać przed ostatecznym uchwaleniem? (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.11.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.10.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 03.11.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.11.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Dostęp do informacji publicznej - zasady i ograniczenia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.11.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamiany w VAT w budżecie (w tym nowy JPK_VAT) z uwzględnieniem COVID-19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.11.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.11.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Najnowsze zmiany przepisów w zakresie podatków lokalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.11.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 369 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.11.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Aktualności w zakresie zbywania nieruchomości publicznych. Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego w sprawie trybu przeprowadzania przetargów w stanie epidemii i prawne aspekty prowadzenia trybu bezprzetargowego na odległość (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.11.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.11.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 5

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Prawo budowlane w 2020 r. w świetle aktualnych uregulowań prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.11.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.11.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.11.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Prawo pracy w zadaniach dyrektora. Ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych. Rozwiązania organizacyjnych w związku edukacją zdalną (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.11.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej. Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z aplikacją. Aktywne uczestnictwo – warsztaty na systemie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.11.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Jakie są źródła finansowania działalności OSP? Ekwiwalent dla strażaków oraz współpraca na linii urząd gminy a OSP (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.11.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Konstytucja Biznesu, zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zadania gmin w ramach w CEIDG, zmiany w przepisach (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.11.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 330 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Pracownicze Plany Kapitałowe w szkołach i w przedszkolach. Praktyczne aspekty wdrożenia w modelu obsługi wspólnej ( CUW, ZEAS) oraz w modelu księgowości rozproszonej (naliczanie płac w jednostce) (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.11.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Posiedzenie rady gminy w czasie epidemii. Zmiany dotyczące organizacji sesji, nowe uprawnienia organów stanowiących JST (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.11.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Koordynator dostępności - obowiązki i zadania (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.11.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Najczęściej występujące problemy w przedsiębiorstwie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.11.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy ocenowej i wejściu w życie nowego Rozporządzenia OOŚ (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.11.2020 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.11.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Inwentaryzacja 2020 w dobie pandemii koronawirusa (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.11.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.11.2020 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia