logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.12.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamknięcie roku 2021 w jednostkach budżetowych pomocy społecznej – przygotowanie programu 500 plus do przekazania do ZUS (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.12.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowy rejestr umów a zaangażowanie i zobowiązanie 2021/2022 – przygotowanie do zamknięcia roku 2021 i problemy niezgodności danych w rejestrze umów i danych wykazywanych w sprawozdaniach typu RB (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 08.12.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kurs: Prawo zamówień publicznych dla początkujących (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 700 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rozliczanie dotacji podręcznikowych udzielonych w 2021 roku. Zasady wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zasady ewidencjonowania, brakowania podręczników, zasady rozliczania zakupu (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 10.12.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 10.12.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line „Sygnaliści” w praktyce – procedury oraz dokumentacja (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 13.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Przygotowanie zamknięcia roku 2021 w gminach, powiatach, województwach oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych – nowy rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek w księgowości i sprawozdawczości budżetowej 2021/2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – (wejście w życie 8 grudnia 2021r.) w działaniach jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 13.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 08.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej - szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z SIO w JST (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 13.12.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Opłaty za śmieci - najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.12.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Komunalna gospodarka mieszkaniowa po zmianach przepisów w 2020 i 2021 roku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.12.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nadzór, kontrola oraz system finansowania samorządowych i niesamorządowych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Umowa uaktywniająca dla niani. Zmiany od roku 2022 w przepisach finansowania pobytu dzieci w instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.12.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.12.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Edukacja domowa- zasady obowiązujące od 1 lipca 2021 r. Uwarunkowania prawne, organizacyjne, zasady finansowania (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.12.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.12.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w Samorządowych Centrach Usług Wspólnych – uporządkowanie i ujednolicenie księgowości jednostek obsługiwanych z uwzględnieniem specyfikacji SIK (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.12.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowy rejestr umów a zaangażowanie i zobowiązanie 2021/2022 – przygotowanie do zamknięcia roku 2021 i problemy niezgodności danych w rejestrze umów i danych wykazywanych w sprawozdaniach typu RB (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.12.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Egzekucja administracyjna w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.01.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamknięcie roku 2021 w jednostkach budżetowych pomocy społecznej – przygotowanie programu 500 plus do przekazania do ZUS (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.01.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin zwiazane z usuwaniem nieczystości ciekłych- kary finansowe za brak kotroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.01.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.01.2022 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe przepisy antykorupcyjne w samorządzie - oświadczenia majątkowe samorządowców w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.01.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.01.2022 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia