logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line Praca ONLINE – efektywnie i z satysfakcją (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO-wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, obowiązki informacyjne, naruszenie ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interoperacyjności, informacja publiczna a RODO (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 07.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 750 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Posiedzenie rady gminy w czasie epidemii. Zmiany dotyczące organizacji sesji, nowe uprawnienia organów stanowiących JST (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 07.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 08.12.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Prawo zamówień publicznych – omówienie zmian i nowych rozwiązań w ustawie z 11 września 2019r (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 09.12.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Przygotowanie do zamknięcia roku 2020 z podatkiem VAT - VAT w budżecie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona danych (RODO) w kadrach i księgowości (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2020 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO-wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, obowiązki informacyjne, naruszenie ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interoperacyjności, informacja publiczna a RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.12.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 750 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Pracownicze Plany Kapitałowe w szkołach i w przedszkolach. Praktyczne aspekty wdrożenia w modelu obsługi wspólnej ( CUW, ZEAS) oraz w modelu księgowości rozproszonej (naliczanie płac w jednostce) (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Dochody, wydatki, należności, zobowiązania w rocznej sprawozdawczości budżetowej 2020- prezentacja i wycena księgowa danych budżetowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 15.12.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kodeks Postępowania Administracyjnego. Postępowanie administracyjne w dobie epidemii Covid 19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.12.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.12.2020 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego z informacją dodatkową za rok 2020 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamknięcie ksiąg podatkowych za 2020 r. w dobie pandemii. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz roszczeń cywilnoprawnych. Przygotowanie danych do sprawozdania rocznego Rb-PDP (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Posiedzenie rady gminy w czasie epidemii. Zmiany dotyczące organizacji sesji, nowe uprawnienia organów stanowiących JST (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.12.2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.12.2020 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.12.2020 r.

informacje i zapisy »

on-line Prawo zamówień publicznych – omówienie zmian i nowych rozwiązań w ustawie z 11 września 2019r (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.01.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Prawo zamówień publicznych – omówienie zmian i nowych rozwiązań w ustawie z 11 września 2019r (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.01.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.01.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dochodzenie przez ośrodki pomocy społecznej należności pieniężnych w drodze egzekucji administracyjnej – nowe regulacje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sposoby skutecznych eksmisji z lokali mieszkalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.01.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy ocenowej i wejściu w życie nowego Rozporządzenia OOŚ (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek od środków transportowych w 2021 roku Wymiar i pobór podatku od środków transportowych Postępowanie w czasie COVID-19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Koordynator dostępności - obowiązki i zadania (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.01.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.01.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 5

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.01.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.02.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.02.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.02.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.02.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 5

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.02.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.03.2021 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia