logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3-dniowe kompleksowe warsztaty (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 20.10.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 18

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Podróże służbowe w jednostkach oświatowych. Delegowanie i rozliczanie podróży służbowych nauczycieli i innych pracowników szkoły/przedszkola/ placówki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.10.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dochody – przychody, wydatki – koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w rachunkowości budżetowej 2021 (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 21.10.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 21.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2021 w czasach pandemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek od środków transportowych. Prawidłowe wypełnianie deklaracji, jej sprawdzanie, płatność rat podatku i dochodzenie tego podatku (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 22.10.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Finanse publiczne i zastosowanie klasyfikacji budżetowej w planowaniu i wykonywaniu budżetu agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej, dysponenta Państwowego Funduszu Celowego, państwowej osoby prawnej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego. Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania od wniosku do decyzji©” (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.10.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona Danych Osobowych (RODO) w edukacji (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 26.10.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rachunkowość budżetowa państwowej i samorządowej instytucji kultury w 2021 r. (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 26.10.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 26.10.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa – rozdziały podmiotowe i usługowe, rozliczanie dotacji w rozdziale, wydatki bieżące i majątkowe w planowaniu i wykonaniu budżetu 2021/2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 27.10.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem nowych uprawnień organizacji ekologicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian od 5 października 2021r. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.10.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.10.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line PLAN KONT NA ROK 2021/22 – ujednolicenie dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowań organ/urząd/jednostka (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 03.11.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Podatek rolny i leśny od podstaw. Postępowanie podatkowe, w tym doręczenia elektroniczne po 1 października 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.11.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Uporządkowanie i ujednolicenie księgowości budżetowej szkół, przedszkoli i placówek z uwzględnieniem specyfikacji rozliczeń VAT i zmian w klasyfikacji budżetowej, a także programów "Laboratoria przyszłości" i "Aktywna tablica" (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.11.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola zarządcza w Domu Pomocy Społecznej w czasie COVID-19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 04.11.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 03.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady nadawania, znoszenia, zmiany nazw miejscowości, ulic oraz adresów (nr porządkowe) z uwzględnieniem nowego rozporządzenia w sprawie emuia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.11.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Inwentaryzacja w jednostkach - zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie – program szkolenia (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.11.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura Odwoławcza- praktyczne warsztaty dla Zamawiających i Wykonawców według nowej ustawy Pzp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowy rejestr umów a zaangażowanie i zobowiązanie 2021/2022 – przygotowanie do zamknięcia roku 2021 i problemy niezgodności danych w rejestrze umów i danych wykazywanych w sprawozdaniach typu RB (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych. Nowe obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa. Międzyzakładowe kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zmiany w statutach kas zapomogowo-pożyczkowych. Nowe obowiązki zarządu KZP. Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie ustawy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 08.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.11.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w zakresie należności budżetowych, w tym w zakresie tzw. rozrachunków masowych tj. opłat za wyżywienie, opłaty za pobyt, opłaty za przejazdy, opłat dodatkowych, opłat za śmieci itp (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.11.2021 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.11.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sposób i zasady wprowadzania danych do SIO – szkolenie dla osób rozpoczynających prace z SIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.11.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy segregacji odpadów komunalnych oraz kontrola kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych© (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie, zgłoszonych do ewidencji wójta /burmistrza/prezydenta (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line System Informacji Oświatowej - szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z SIO w JST (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.11.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych w 2021 r.: sygnaliści oraz najnowsze zmiany RODO w kadrach i ZFSS (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.11.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Duże zmiany w ustawie śmieciowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.11.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.11.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Inwestycje w budżecie i w księgowości jednostek sektora finansów publicznych po zmianach klasyfikacji budżetowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.11.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Bezpieczeństwo osobiste pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wykonywania obowiązków służbowych w tym w sytuacjach kryzysowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 18.11.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 99 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona Danych Osobowych (RODO) w edukacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.11.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3-dniowe kompleksowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.11.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 18

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.11.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Doręczenia elektroniczne i ich wpływ na kpa. Nowelizacja ustawy i zmiany terminów wejścia w życie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.11.2021 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe przepisy dotyczące ochrony sygnalistów: jak prawidłowo przygotować się na nowe przepisy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.11.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych ustalanie – pobór – windykacja (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.11.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line „Sygnaliści” w praktyce – procedury oraz dokumentacja (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.11.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.12.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO w prawie pracy, ZFŚS oraz Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki działów personalnych w 2021 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.12.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.11.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 02.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.12.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.12.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Opłaty za śmieci - najtrudniejsze problemy gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.12.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.12.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.12.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.12.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.12.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.12.2021 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia