logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Szkolenia dla instytucji i administracji publicznej

Szkolenia organizowane w formie webinariów (on-line)

on-line Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 02.03.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 02.03.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 05.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 04.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Regulowanie stanu prawnego nieruchomości (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 08.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Prawidłowe sporządzanie, składnie i weryfikacja oświadczeń majątkowych w 2021r (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 08.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2021/2022- racjonalnie i skutecznie (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.03.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady sporządzania jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego oraz informacji dodatkowej za rok 2020 w świetle nowych komunikatów Ministerstwa Finansów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.03.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022- racjonalnie i skutecznie (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 10.03.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 10.03.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Konkurs na stanowisko dyrektora lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora oraz ocena pracy dyrektora w zadaniach i praktycznych rozwiązaniach jst wynikających ze nowelizowanych w lutym 2021 roku przepisów szczególnych -jak uniknąć błędów w realizacji zadania- prezentacja czynności organu prowadzącego wraz z wzorami dokumentów (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 10.03.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian. Postępowanie administracyjne w realiach epidemii Covid 19 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Jak przygotować raport o stanie dostępności? (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 11.03.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO wybrane zagadnienia. Audyty, monitoring, PPK, obowiązki informacyjne, naruszenia ochrony danych, zmiany sektorowe, krajowe ramy interopercyjności, informacja publiczna a RODO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.03.2021 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 16

Cena: 750 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 12.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Aktualizacja dotacji oświatowych w 2021 r. (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 12.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 12.03.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rewolucyjne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 2021 r., mające wpływ na obowiązki i usprawnienie działań gmin w dochodzeniu należności pieniężnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 420 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Racjonalna i skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, także w czasie pandemii. Planowanie zadań na rok szkolny 2021/2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 280 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Wymiar i pobór opłaty za przedszkole samorządowe – od decyzji do tytułu wykonawczego. Ulgi w spłacie opłaty – procedura postępowania od wniosku do decyzji (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 15.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów - nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r., w tym Rejestr Dokumentów Publicznych i obowiązek weryfikacji wskazanych w nim dokumentów (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Klasyfikacja budżetowa - planowanie, wykonanie i księgowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych w roku 2021 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w świetle najnowszego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 18.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.03.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zmiany i bieżące problemy prawa pracy w stanie epidemii (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Sposoby skutecznych eksmisji z lokali mieszkalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.03.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe/składnica akt (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.03.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona Danych Osobowych (RODO) w edukacji (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.03.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 8

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dochody, przychody, wydatki, koszty, rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów w rachunkowości budżetowej 2021 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Prowadzenie postępowań w sprawie ustalania opłat adiacenckich i renty planistycznej po ostatnich zmianach KPA oraz z uwzględnieniem ograniczeń związanych z epidemią (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 25.03.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt RODO i KRIO. Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat audytów RODO i KRIO (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.03.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO oraz Inspektor Ochrony Danych od podstaw po zagadnienia średniozaawansowane. 3-dniowe kompleksowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.03.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 1050 PLN

szkolenie trzydniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 30.03.2021 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 31.03.2021 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.03.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola śmieci na nieruchomościach niezamieszkałych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.04.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 02.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Przejrzyste i prawidłowe postępowanie administracyjne z uwzględnieniem najnowszych zmian. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnych z prawem i zasadami prostego języka urzędowego (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 600 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Środki trwałe w instytucjach kultury (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line E-usługi w geodezji i gospodarce nieruchomościami (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 08.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 07.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Wycinka zieleni w 2021r. -omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo, zmiana dotycząca konserwatora zabytków (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.04.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Ochrona danych (RODO) w kadrach i księgowości (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 09.04.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 08.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Najtrudniejsze przypadki gmin związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 13.04.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności cywilnoprawnych. Ustalanie – pobór - windykacja (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.04.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line RODO w edukacji. Kompleksowe 2-dniowe warsztaty (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.04.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 750 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Procedura absolutoryjna w okresie COVID w 2021 roku. Szczególne obowiązki i zasady działalności komisji rewizyjnej w kontekście badania sprawozdania z wykonania budżetu (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.04.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i jej wpływ na egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line KPA W OCHRONIE ŚRODOWISKA: dla pracowników urzędów gmin/miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, RDOS, Wód Polskich i innych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 290 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola deklaracji śmieciowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.04.2021 r. (wtorek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zmiany w obsłudze CEIDG. Zadania gmin w ramach w CEIDG. Zmiany w przepisach (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.04.2021 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 330 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Współczesna kancelaria i archiwum zakładowe/składnica akt (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 22.04.2021 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 300 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Kontrola gminy w firmach odbierających nieczystości ciekłe i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.04.2021 r. (piątek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Opłaty publiczno-prawne i cywilno-prawne w gospodarce nieruchomości i przestrzennej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 23.04.2021 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 250 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zamówienia sektorowe - według nowego Prawo zamówień publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 29.04.2021 r. (czwartek), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28.04.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 24.05.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23.05.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Nowe prawo zamówień publicznych dla zamawiających (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.06.2021 r.

informacje i zapisy »

on-line Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 28.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.06.2021 r.

informacje i zapisy »

« zobacz wszystkie szkolenia