Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Nowy system kaucyjny, a segregacja odpadów w gminie

Informacje

Start

23.05.2024 (czw.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Od 2025 roku będzie obowiązywał w Polsce system kaucyjny. Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.
Na szkoleniu zostaną omówione nowe przepisy dotyczące systemu kaucyjnego w odniesieniu do zapewnienia przez właścicieli nieruchomości i gminy prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Wpływ systemu kaucyjnego na system opłat z nieruchomości zamieszkałych, a także umów na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Możliwość przyjmowania przez PSZOK opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym oraz inne zagadnienia związane wejściem w życie nowych przepisów.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej oraz adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po szkoleniu.

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Program szkolenia

1. Pojęcie systemu kaucyjnego,
2. Jak rodzaj odpadów będzie obejmował system kaucyjny,
3. Jakie podmioty będą miały obowiązek uczestnictwa w systemie kaucyjnym
4. System kaucyjny w jednostkach handlowych a deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych,
5. Czy nieruchomości niezamieszkałe /jednostki handlu/ będą musiały mieć komplet pojemników, worków na odpady komunalne
6. System kaucyjny w jednostkach handlowych a umowy zawierane przez właścicieli nieruchomości na odbiór odpadów komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych,
7. Czy w deklaracjach lub umowach na odbiór odpadów komunalnych właściciel będzie miał obowiązek wykazywania wszystkich frakcji,
8. Wpływ systemu kaucyjnego na postanowienia umów na odbiór odpadów komunalnych zawieranych przez gminy,
9. Wpływ systemu kaucyjnego na strumień odbieranych przez gminę odpadów opakowaniowych
10. Możliwość przyjmowania przez PSZOK opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym,
11. Postanowienia uchwały w sprawie przyjmowania przez PSZOK opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym,
12. Obowiązek przyjmowania przez PSZOK odpadów z tekstyliów i odzieży oraz inne zagadnie a związane z wejście przepisów o systemie kaucyjnym

Osoba prowadząca kurs

wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content