Temat szkolenia

Uprawnienia i obowiązki radnych z zakresu ochrony danych osobowych. Rada gminy/rada powiatu obowiązki i uprawnienia – jak prowadzić sesje w kontekście ochrony danych osobowych.

Informacje

Start

21.05.2024 (wt.), 08:30

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących jst, podczas sesji rad czy posiedzeń komisji budzi wiele kontrowersji i niejasności, zwłaszcza po wejściu w życie przepisów o RODO. Celem szkolenia jest przedstawienie właściwej ścieżki postępowania dotyczącej nagrywania, transmisji obrad i udostępniania nagrań z sesji oraz dalszego ich przechowywania, poznanie praktyki i wyjaśnień UODO dotyczących ADO w gminie, ADO na sesjach, omówienie problematyki dokumentacji na sesjach z zakresu ochrony danych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji publicznej pracowników obsługujących biuro rady, sekretarzy, radnych.

Program szkolenia

1. Rada gminy jako Administrator Danych Osobowych. Radny jako Administrator Danych Osobowych.
2. Inspektor ochrony danych w organie stanowiącym.
3. Sesje rad i posiedzenia komisji a ochrona danych na sesjach. Podejmowanie uchwał, publikowanie uchwał, obowiązki radnych na sesjach rad, uprawnienia radnych na sesjach rad. Uprawnienia komisji rad gmin i rad powiatów, nagrywanie komisji przez radnych, nagrywanie komisji, uprawnienia przewodniczącego komisji, zapisy statutowe, wyłączenie jawności komisji
4. Procedury postępowania w związku z transmisją i nagrywaniem sesji, a także dalszym udostępnianiem nagrań.
5. Realizacja obowiązku informacyjnego z art. 13 i art. 14 RODO podczas sesji rad i posiedzeń komisji.
6. Publikacja na BIP nagrań z sesji. Okresy przechowywania danych na BIP.
7. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji przez radę gminy w kontekście ochrony danych osobowych, prace komisji skarg i wniosków a ochrona danych osobowych. Podejmowanie uchwały o rozpatrzeniu skargi, wniosku i petycji, publikacja uchwał. Praca radnych na komisjach skarg i wniosków. Kiedy realizować obowiązki informacyjne
8. Uprawnienia informacyjne radnych – podstawy prawne, sposoby udostępnienia a ochrona danych osobowych. Obowiązki radnego jako ADO. Publikacja uzyskanych przez radnych materiałów na mediach społecznościowych- czy jest to możliwe. Zalecenia UODO.
9. Ograniczenia w realizacji uprawnień radnych: dobra osobiste. Tajemnica prawnie chroniona.
10. Wniosek radnego o udostępnianie informacji publicznej. Uprawnienia radnych w zakresie dostępu do informacji publicznej. Praktyczne omówienie procedury udostępniania informacji publicznych.
11. Dane osobowe radnych jako pełniących funkcje publiczne, jakie dane osobowe radnych może przetwarzać i udostępniać Gmina.
12. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs

radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego i organów administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, gospodarczym, prawie pracy. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, przedsiębiorców, zarządów i pracowników spółek handlowych różnych szczebli.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 1

21.05.2024 (wt.), 08:30
online
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content