Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Egzekwowanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji

Informacje

Start

30.04.2024 (wt.), 09:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione procedury i zasady egzekwowania przez organ wykonawczy gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji edytowalnej /wzory dokumentów/ oraz specjalnie dedykowany adres mailowy do prowadzącego w celu zadawania dodatkowych pytań po

Adresaci szkolenia

Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

Program szkolenia


 1. Jak przeprowadzić kontrolę u właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

 2. Obowiązek kontroli prowadzonej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta

 3. Obowiązek przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej,

 4. W jakich przypadkach właściciel nieruchomości nie musi wykonać przyłącza do sieci kanalizacyjnej,

 5. Czy organ gminy może odstąpić od egzekwowania obowiązku w przypadku braku środków finansowych przez właściciela nieruchomości

 6. Czy gmina może dofinansować przyłącza do sieci kanalizacyjnej,

 7. Czynności organu wykonawczego gminy w celu ustalenia czy są warunki przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

 8. Co to jest przyłącze do sieci kanalizacyjnej,

 9. Czy studzienka ma być w granicach posesji?

 10. Czy operator wod.-kan. ma obowiązek doprowadzenia sieci do posesji?

 11. Czy wydawać decyzję nakazową czy też najpierw ukarać właściciela nieruchomości grzywną?

 12. Wezwanie właściciela nieruchomości do wybudowania przyłącza, obowiązkowe czy fakultatywne?

 13. Postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej?

 14. Decyzje nakazujące wykonanie obowiązku wybudowania przyłącza

 15. Czy w decyzjach określać termin?

 16. Strony postępowania nakazowego,

 17. Egzekucja administracyjna prowadzona wobec zobowiązanego w przypadku niewykonania decyzji wójta, burmistrza, prezydenta

 18. Tytuł wykonawczy do obowiązków o charakterze niepieniężnym,

 19. Grzywna nakładana przez zobowiązanego do wybudowania przyłącza,

 20. Wysokość grzywny,

 21. Tryb nakładania grzywien,

 22. Czy można uchylić grzywnę?

 23. Wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego a uiszczenie grzywny,

 24. Czy nakładać od razu kolejna grzywnę w przypadku niewykonania obowiązku i braku zapłaty grzywny?

 25. Wykonacie zastępcze przyłącza kanalizacyjnego

 26. Inne zagadnienia związane z egzekwowaniem przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Osoba prowadząca kurs

Wieloletni samorządowiec, trener, szkoleniowiec który przeprowadził najwięcej szkoleń z problematyki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Doświadczenie ponad tysiąca przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy zadowolonych uczestników.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content