Temat szkolenia

AOON W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI 2024

Informacje

Start

17.05.2024 (pt.), 09:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego zakresie programu AOON tj. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” i jego prawidłowego ujęcia w budżecie (lub poza budżetem) jednostki samorządu terytorialnego oraz w księgowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek bezpośrednio realizujących to zadania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego, ich urzędów oraz jednostek pomocy społecznej bezpośrednio realizujących to zadanie.

Program szkolenia

1. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024” – podstawa prawna programu.
2. Państwowy fundusz celowy powstały z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
3. Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej bezpośrednio realizujących program – budżet jako podstawa działalności gminy, powiatu, województwa.
4. Zasady funkcjonowania państwowych funduszy celowych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych – dwie ustawowe formy finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego z państwowych funduszy celowych.
5. Zakres zastosowania paragrafu 217, 244, 626, 635 do prawidłowego ujęcia środków Funduszu Solidarnościowego w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
6. Jak czytać art. 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym skoro wg. tego przepisu nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – czy środki na realizację programu AOON są środkami pozabudżetowymi?
7. Czy dysponent Funduszu Solidarnościowego zapomniał o art. 127 ustęp 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych?
8. Jakie błędy popełnia od lat dysponent Funduszu Solidarnościowego i w związku z jego błędami na jakim paragrafie ująć środki funduszu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego? Czy stosować jednak ujęcie pozabudżetowe?
9. Jak zaksięgować w księgach organu, urzędu, jednostki pomocy społecznej środki na finansowanie programu AOON jako dochody i wydatki budżetowe – schematy księgowań na organie budżetowym, w urzędzie i w jednostce pomocy społecznej.
10. Jak zaksięgować w księgach urzędu lub jednostki pomocy społecznej środki na finansowanie programu AOON jako środki pozabudżetowe – konta 840 i 760 czy konta 853 i 136?
11. Schematy prawidłowych księgowań.
12. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa – prawidłowe ujęcie programu AOON w sprawozdaniu typu RB i w sprawozdaniu finansowym.
13. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w trudnych tematach związanych z opieką społeczną. Jest niezależnym konsultantem w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Jego ekspertyza została potwierdzona poprzez autorstwo setek publikacji i materiałów szkoleniowych oraz jako autor podręcznika „Podstawy Rachunkowości Budżetowej”. Współtwórca raportu Banku Światowego „Porównanie Polskich Przepisów Rachunkowości Sektoru Publicznego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Sektoru Publicznego (MSRSP)”. Dodatkowo, ma na swoim koncie projekt stanowiska dla Komitetu Standardów Rachunkowości, dotyczący ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie. Jego wiedza i doświadczenie są nieocenione w kontekście szkoleń dla pracowników opieki społecznej.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content