Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Oświadczenia majątkowe w 2024 r. w związku z rozpoczęciem kadencji samorządu.

Informacje

Start

09.05.2024 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

4

Cena

420 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, przedstawienie podstaw prawnych i zasad składania oświadczeń majątkowych oraz kwestii dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych. Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów, prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących wypełniania i analizy formularzy oświadczeń. Podczas szkolenia zostaną omówione procedury i terminy składania przez radnych i pracowników samorządowych oświadczeń majątkowych w związku z wydłużeniem kadencji samorządu. Ostatnie oświadczenia składane w związku z upływem kadencji – termin, oświadczenia do 30 kwietnia a upływ kadencji, nowe oświadczenia składane w związku z wyborem, zatrudnieniem oraz terminem ustawowym – koniec kwietnia 2024 roku.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane do pracowników administracji publicznej, osób pełniących funkcje publiczne, osób pełniących funkcję skarbnika, sekretarza, pracowników zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, Wójtów, radnych oraz osób zatrudnionym w działach księgowych i działach kadr

Program szkolenia

1. Na co zwracać szczególną uwagę podczas składania i wypełniania oświadczeń majątkowych?
2. Jakie są konsekwencje niezłożenia oświadczenia lub podania nieprawdy?
3. Na czym polega kontrola oświadczeń?
4. Jakie dochody powinny być ujawniane w oświadczeniu?
5. Czy w oświadczeniach ujmować każdą dodatkową pracę poza urzędem?
6. Kiedy jest wspólność majątkowa, a kiedy rozdzielność – wyjaśnienie. Określanie własności, współwłasności, majątek wspólny czy odrębny?
7. Poprawność wpisywania składników majątkowych – w którym miejscu należy poprawnie je wpisać i w jaki sposób ujmować wpisywanie domu, mieszkania, innej nieruchomości.
8. Jak poprawnie określać wartość nieruchomości?
9. Czy ujmować także działki gruntu pod nieruchomościami?
10. Czy jeśli urzędnik ma upoważnienie do podpisywania umów z ramienia starosty/wojewody/wójta/burmistrza/prezydenta, to czy jego dotyczy obowiązek składania oświadczeń majątkowych?
11. Kto odpowiada za treści publikowane: czy osoba, która dostarcza materiały do publikacji, czy osoba, która je publikuje?
12. Co zrobić, jeśli radni i samorządowcy przynoszą błędnie wypełnione oświadczenia?
13. Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych w urzędzie miasta?
14. Co powinno być zawarte w oświadczeniu?
15. Czy obowiązek ujawniania danych dotyczy również majątków wspólnych (np. majątek współmałżonka, majątek wspólny, spadek)?
16. Jakie są obowiązki przewodniczącego organu stanowiącego j.s.t. w zakresie oświadczeń majątkowych?
17. Jakie są obowiązki organu wykonawczego w zakresie oświadczeń majątkowych?
18. Jakie są skutki niezłożenia oświadczenia?
19. Jaka jest odpowiedzialność osób zobowiązanych do składania oświadczeń?
20. Publikacja oświadczeń majątkowych – jakie dane należy zamieścić?
21. Jakie są terminy składania oświadczeń majątkowych?
22. Terminowość składania oświadczeń. Jakie są konsekwencje złożenia oświadczenia po terminie?
23. Wybór a oświadczenie
24. Nawiązanie stosunku pracy a oświadczenie
25. Jaka jest treść oświadczenia majątkowego?
26. Wypełnianie oświadczeń majątkowych krok po kroku. Jak je wypełniać, na co zwracać uwagę?
27. Majątek wspólny a odrębny w oświadczeniu majątkowym, dochody współmałżonka
28. Osoby, którym składane są oświadczenia majątkowe
29. Na czym polega kontrola oświadczeń majątkowych?
30. Co, jeśli ktoś czegoś zapomni wpisać? Jak wygląda składanie wyjaśnień?
31. Korekty oświadczeń majątkowych – jak je sporządzać?
32. Jakie są ograniczenia dotyczące radnych i osób zatrudnionych w samorządzie?
33. Jakie są konsekwencje zawierania innych umów i/lub dodatkowej pracy poza urzędem?
34. Czy urzędnik może sobie „dorabiać”? Jeśli tak, na jakich zasadach i w jakich sektorach jest to możliwe?
35. Co z zajęciami odpłatnymi zdarzającymi się tylko sporadycznie? Czy można je podejmować?
36. Czy trzeba będzie mieć zgodę na dodatkową pracę poza urzędem? Czy trzeba będzie mieć zgodę na zawieranie innych umów?
37. Czy ujmować posiadane samochody, nawet te wzięte na kredyt?
38. Ujmowanie wysokości wziętego kredytu, czy należy wpisywać kwoty pozostałe do spłaty?
39. Ujmowanie zasobów pieniężnych w różnych walutach, papierów wartościowych, udziałów w spółkach i akcjach
40. Czy uwzględniać zarobki na podstawie umów o dzieło?
41. Czy osoba będąca pracownikiem administracji publicznej może prowadzić działalność gospodarczą?

Osoba prowadząca kurs

były Sekretarz Gminy, trener – szkoleniowiec. Praktyk, który przeprowadził bardzo wiele szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu ustaw ustrojowych, przepisów antykorupcyjnych, zmian w ustawie o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, organizacji  i trybu pracy organów stanowiących gmin i powiatów w okresie epidemii, oświadczeń majątkowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content